Chùm ảnh: Tuyệt đỉnh nghệ thuật xếp chữ từ sách cũ

12/08/2012 06:04 Đỗ Quyên (TH)
(GDVN) - “Sự đam mê” – đó là từ miêu tả chính xác về công việc của người nghệ sỹ mang tên Isaac Salazar đối với những cuốn sách. Ngoài việc đọc chúng, Isaac Salazar đã dùng những trang sách để gấp thành những chữ hoặc từ mà anh muốn.
Isaac Salazar là nhân viên kế toán tới từ Texas - đã sáng tạo những tác phẩm Origami đầy tinh tế bằng sách cũ.
>> NHỮNG BÀI VĂN LẠ KHIẾN CƯ DÂN MẠNG "PHÁT SỐT"
>> TUYỆT ĐẸP NÉT CHỮ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
Gắn bó với nghiệp kế toán đã được 2 năm, nhưng niềm đam mê của Isaac Salazar lại xoay quanh những cuốn sách cũ.
>> NHỮNG BÀI VĂN LẠ KHIẾN CƯ DÂN MẠNG "PHÁT SỐT"
>> TUYỆT ĐẸP NÉT CHỮ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC

Ban đầu các tác phẩm làm ra khá đơn giản. Nhưng rồi chúng trở nên phức tạp dần lên theo thời gian
>> NHỮNG BÀI VĂN LẠ KHIẾN CƯ DÂN MẠNG "PHÁT SỐT"
>> TUYỆT ĐẸP NÉT CHỮ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC

Anh cho hay, mình không muốn nhìn những cuốn sách chỉ nằm im trên kệ hay bị phủ bụi dày.
>> NHỮNG BÀI VĂN LẠ KHIẾN CƯ DÂN MẠNG "PHÁT SỐT"
>> TUYỆT ĐẸP NÉT CHỮ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC

>> NHỮNG BÀI VĂN LẠ KHIẾN CƯ DÂN MẠNG "PHÁT SỐT"
>> TUYỆT ĐẸP NÉT CHỮ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
>> NHỮNG BÀI VĂN LẠ KHIẾN CƯ DÂN MẠNG "PHÁT SỐT"
>> TUYỆT ĐẸP NÉT CHỮ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
>> NHỮNG BÀI VĂN LẠ KHIẾN CƯ DÂN MẠNG "PHÁT SỐT"
>> TUYỆT ĐẸP NÉT CHỮ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
>> NHỮNG BÀI VĂN LẠ KHIẾN CƯ DÂN MẠNG "PHÁT SỐT"
>> TUYỆT ĐẸP NÉT CHỮ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
>> NHỮNG BÀI VĂN LẠ KHIẾN CƯ DÂN MẠNG "PHÁT SỐT"
>> TUYỆT ĐẸP NÉT CHỮ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
>> NHỮNG BÀI VĂN LẠ KHIẾN CƯ DÂN MẠNG "PHÁT SỐT"
>> TUYỆT ĐẸP NÉT CHỮ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
>> NHỮNG BÀI VĂN LẠ KHIẾN CƯ DÂN MẠNG "PHÁT SỐT"
>> TUYỆT ĐẸP NÉT CHỮ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
>> NHỮNG BÀI VĂN LẠ KHIẾN CƯ DÂN MẠNG "PHÁT SỐT"
>> TUYỆT ĐẸP NÉT CHỮ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
>> NHỮNG BÀI VĂN LẠ KHIẾN CƯ DÂN MẠNG "PHÁT SỐT"
>> TUYỆT ĐẸP NÉT CHỮ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
>> NHỮNG BÀI VĂN LẠ KHIẾN CƯ DÂN MẠNG "PHÁT SỐT"
>> TUYỆT ĐẸP NÉT CHỮ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
>> NHỮNG BÀI VĂN LẠ KHIẾN CƯ DÂN MẠNG "PHÁT SỐT"
>> TUYỆT ĐẸP NÉT CHỮ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
>> NHỮNG BÀI VĂN LẠ KHIẾN CƯ DÂN MẠNG "PHÁT SỐT"
>> TUYỆT ĐẸP NÉT CHỮ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
Đỗ Quyên (TH)