Công an sẽ kiểm soát liên tục 24 giờ/ ngày ở khu vực in sao đề thi

18/06/2020 06:06 Linh Hương
GDVN- Những người làm việc trong khu vực in sao đề thi chỉ được hoạt động trong phạm vi không gian cho phép, theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ quy trình in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi tại hội đồng thi.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế triển khai tại hội đồng thi, Chủ tịch Hội đồng thi quy định thời gian in sao đề thi; số lượng đề thi in sao; chuyển giao đề thi gốc còn nguyên niêm phong cho Trưởng ban In sao đề thi; phương án và thời gian vận chuyển, bàn giao đề thi đến các Điểm thi bảo đảm an toàn và bảo mật.

Khu vực in sao đề thi là một địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập tại khu vực in sao đề thi.

Người không có trách nhiệm, tuyệt đối không được vào khu vực in sao đề thi.

Ảnh minh họa: VTV.vn

Trong khu vực in sao đề thi, không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, các loại điện thoại, trừ 1 điện thoại cố định có loa ngoài đặt tại vòng 2 được công an kiểm soát liên tục 24 giờ/ ngày; mọi cuộc liên lạc đều phải bật loa ngoài, phải ghi biên bản hoặc ghi âm.

Những người làm việc trong khu vực in sao đề thi chỉ được hoạt động trong phạm vi không gian cho phép, theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Công việc của các vòng cụ thể như sau:

Vòng 1 – Vòng in sao đề thi:

Chỉ gồm thành viên Ban in sao đề thi có tiếp xúc trực tiếp với đề thi và công an; là khu vực khép kín, cách ly tuyệt đối với bên ngoài từ khi mở đề thi gốc và bắt đầu in sao đến khi thi xong môn cuối cùng; cửa sổ các phòng phải đóng kín và niêm phong; các khoảng trống thông ra bên ngoài phải bịt kín bằng vật liệu bền, chắc.

Hàng ngày, những người ở vòng 1 tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ bên ngoài chuyển vào qua vòng 2.

Khu vực in sao đề thi phải là địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ
Khu vực in sao đề thi phải là địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ

Công an chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh an toàn vòng 1, phối hợp với các thành viên Ban in sao đề thi kiểm tra niêm phong đề thi gốc và bàn giao đề thi.

Trường ban in sao đề thi cử 1 thành viên mở sổ theo dõi và cập nhật đầy đủ các hoạt động giao tiếp với vòng 2.

Vòng 2- Vòng bảo vệ trong:

Chỉ gồm có 1 công an, 1 thanh tra của Sở giáo dục và đào tạo và 1 cán bộ giám sát do Bộ giáo dục và đào tạo điều động; là khu vực khép kín, tiếp giáp với vòng 1, cách ly tuyệt đối với bên ngoài đến khi thi xong môn cuối cùng; là đầu mối giao tiếp giữa vòng 3 và vòng 1.

Những người làm việc ở vòng 2 có nhiệm vụ tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ vòng 3 chuyển vào vòng 1; kiểm tra các đồ vật từ vòng 1 chuyển ra (bát đũa, đồ ăn, đồ uống…)

Thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo mở sổ theo dõi và cập nhật đầy đủ các hoạt động giao tiếp giữa vòng 2 với vòng 1, vòng 2 với vòng 3 và quá trình bàn giao đề thi cho Hội đồng thi để chuyển cho các Điểm thi.

Vòng 3- Vòng bảo vệ ngoài:

Tiếp giáp với vòng 2; gồm công an và nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ và là đầu mối giao tiếp giữa vòng 2 với bên ngoài; bảo đảm tối thiểu 2 người trực và phải trực liên tục 24 giờ/ ngày.

Lưu ý trong quá trình in sao đề thi các bài thi/ môn thi theo số lượng được giao; chú ý số lượng đề thi của các phòng thi cuối của Điểm thi, phòng thi ghép các môn Ngoại ngữ.

Đối với các bài tổ hợp, việc in sao, đóng gói được thực hiện như sau:

In sao niêm phong theo từng môn thi thành phần (đề thi được xếp trong từng bì/ túi đề thi theo thứ tự tăng dần của mã đề thi).

Các bì/ túi đề thi của môn thi thành phần được đóng gói vào 1 bì/ túi chung, ngoài bì/ túi ghi rõ tên môn thi thành phần của bài thi tổ hợp (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội), ngày thi, phòng thi và Điểm thi.

In đề thi tự luận, trắc nghiệm (đủ tất cả các mã đề) đủ cho 24 thí sinh đối với tất cả các phòng thi của Hội đồng thi.

Mỗi bài thi/ môn thi ở Điểm thi phải có đề thi dự phòng cho ít nhất 2 phòng thi với số lượng tối đa (đối với đề thi trắc nghiệm phải có đủ tất cả các mã đề cho mỗi phòng thi), được đóng trong các bì riêng biệt rồi được đóng chung trong 1 bì/ túi đề thi có ghi gõ “Đề thi dự phòng” và điền đầy đủ các thông tin về bài thi, ngày thi, buổi thi.

Sau khi đóng gói xong đề thi từng bài thi/ môn thi, Trưởng ban in sao đề thi quản lý các bì/ túi đề thi; kể cả các bản in thừa, in hỏng, mờ, xấu, rách, bẩn đã bị loại.

Riêng đề thi của mỗi bài thi/ môn thi trắc nghiệm: in sao từng mã đề thi, dập ghim xong (nếu có) mới chuyển sang in sao đến mã đề thi khác, phải kiểm tra đúng mã đề thi, số lượng tờ, thứ thự sắp xếp và chất lượng từng bản sao.

Đặc biệt phải có biện pháp cụ thể để phân biệt bì/ túi đề của các bài thi/ môn thi khác nhau, ví dụ: bì/ túi đề thi của các môn thi khác nhau có màu khác nhau hoặc dùng dây buộc và giấy dán có màu khác nhau.

Linh Hương