Bộ Giáo dục công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp năm 2020

17/06/2020 09:25
Linh Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 sẽ gồm 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 2 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và bài thi Khoa học Xã hội.

Trong đó, bài thi Khoa học tự nhiên gồm 3 môn Vật lí, Hóa học và Sinh học. Bài thi Khoa học xã hội đối với thí sinh trung học phổ thông gồm 3 môn Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân, còn đối với thí sinh giáo dục thường xuyên gồm 2 môn Lịch sử, Địa lí.

Thí sinh trung học phổ thông phải thi 3 bài thi bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Thí sinh giáo dục thường xuyên phải thi 2 bài thi bắt buộc Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tự chọn, Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 như sau:

Bộ Giáo dục công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp năm 2020 ảnh 1

Ảnh chụp màn hình

Nội dung thi năm nay vẫn nằm trong chương trình trung học phổ thông và chủ yếu là chương trình lớp 12.

Đề thi của các môn thi sẽ bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình cấp trung học phổ thông, đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp trung học phổ thông.

Linh Hương