Cử tri đề nghị giám sát chặt chẽ chủ trương đổi mới sách giáo khoa

20/05/2014 15:30 Xuân Trung
(GDVN) - Báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại Kỳ hợp thứ 7 Quốc hội khóa XIII cho hay, đổi mới nhưng không lãng phí...

Qua tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội giám sát chặt chẽ việc thực hiện chủ trương đổi mới sách giáo khoa, theo đó, việc đổi mới cần tiếp tục được chuẩn bị kỹ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng để có sự thống nhất, đồng bộ, đảm bảo chất lượng; không lãng phí nguồn lực của Nhà nước và xã hội. 

Cử tri và nhân dân băn khoăn về thông tin 72.000 người tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học chưa có việc làm và đề nghị Chính phủ chỉ đạo làm rõ nguyên nhân và thực hiện các giải pháp đồng bộ để tránh lãng phí nguồn lực của gia đình và xã hội. 

Cử tri đề nghị Quốc hội cần giám sát chặt chẽ chủ trương đổi mới sách giáo khoa.

Nhiều ý kiến cử tri và nhân dân cho rằng, cần xem xét, điều chỉnh việc ưu tiên trong thi cử. Việc thực hiện chính sách ưu tiên đối với con em thương binh, liệt sỹ theo cách cộng điểm ưu tiên như hiện nay là chưa hợp lý; nên áp dụng hình thức ưu tiên bằng hỗ trợ kinh phí nhằm bảo đảm các điều kiện thiết yếu trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện công bằng trong giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có cơ chế, chính sách cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, khắc phục dần tình trạng chênh lệch về chất lượng chuyên môn giữa các trường ở cấp tiểu học, trung học ở các địa phương nhằm hạn chế tình trạng “chạy trường, chạy lớp”.

Có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đối với bậc đại học; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, tinh thần yêu nước, lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam cho học sinh, sinh viên; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu học tập trong nhân dân.

Xuân Trung