Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng

28/06/2018 18:08 Linh Hương
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành quyết định điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 song bằng.

Cụ thể, với chương trình song bằng tú tài của Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam là 6,5 điểm (điểm phỏng vấn); Trung học phổ thông Chu Văn An: 6 điểm (điểm phỏng vấn).

Linh Hương