Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vào top trường sinh viên có việc làm tốt

22/09/2019 06:49 Việt Dũng
(GDVN) - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vào top 301- 500 các trường có sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới năm 2020.

Bảng xếp hạng các đại học có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới (QS GER) được tổ chức QS thực hiện lần đầu vào năm 2015, nhằm cung cấp thông tin chi tiết hơn về mối quan hệ giữa trường đại học với doanh nghiệp, các sinh viên tốt nghiệp của nhà trường.

Các phương pháp đánh giá của bảng xếp hạng này tập trung vào các yếu tố: Mức độ kết nối giữa các trường đại học và doanh nghiệp, mức độ uy tín về chất lượng sinh viên tốt nghiệp của nhà trường với các công ty toàn cầu, khả năng gia nhập thị trường lao động của sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp, thành tựu của các cựu sinh viên ưu tú.

Các chỉ số xếp hạng của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trên QS GER (ảnh: CTV)

Bảng xếp hạng QS GER năm 2020 được thực hiện trên cơ sở dữ liệu của 2.100 đại học đến từ 132 quốc gia, vùng lãnh thổ. Có 750 trường được xem xét, 680 trường được xếp hạng, 501 trường được vinh danh vào top 500, với 36 trường lần đầu tiên được lọt vào bảng xếp hạng này.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lọt vào top 301- 500 các trường có sinh viên có việc làm tốt nhất thế giới năm 2020.

Được biết, QS GER đánh giá chất lượng, khả năng tìm được việc làm của sinh viên dựa trên 5 tiêu chí: Danh tiếng với nhà tuyển dụng (chiếm 30% tổng điểm), chất lượng đầu ra của cựu sinh viên (chiếm 25% tổng điểm), hợp tác doanh nghiệp (chiếm 25% tổng điểm), các hoạt động kết nối doanh nghiệp và sinh viên (chiếm 10% tổng điểm) và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm (chiếm 10% tổng điểm).

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng này, và cũng là năm thứ 2 lọt vào top 301– 500 đại học có sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới.

Đại học này cũng vừa lọt vào top 701-750 bảng xếp hạng các đại học trên thế giới theo QS World năm 2020, đứng thứ 144 trong bảng xếp hạng các trường đại học ở Châu Á – theo QS Asia 2019 và đứng top 1001+ bảng xếp hạng THE năm 2020.

Việt Dũng