Danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng vào ĐH Khoa học Tự nhiên

20/07/2012 05:59 Theo TPO
ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia HN) vừa công bố danh sách 147 thí sinh được xét tuyển thẳng vào các ngành của trường năm 2012.
Ảnh minh họa

TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012


Danh sách thí sinh vào các ngành chi tiết như sau:Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Môn 
đạt giải

Giải

Được xét tuyển thẳng 
vào ngành

1

Vũ Hồng Ái

24/12/94

Toán

Ba

Toán học

2

Vũ Hồng Ái

24/12/94

Toán

Ba

Toán học

3

Trần Minh Anh

24/12/94

Sinh học

Ba

Công nghệ sinh học

4

Đào Thị Kim Anh

10/03/94

Địa lý

Ba

Địa lý tự nhiên

5

Sìn Huyền Anh

20/11/94

Địa lý

Ba

Địa lý tự nhiên

6

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

13/03/94

Địa lý

Ba

Địa lý tự nhiên

7

Nguyễn Nam Anh

16/11/94

Sinh học

Ba

Khoa học môi trường

8

Nguyễn Tuấn Anh

18/06/94

Toán học

Ba

Toán học

9

Đỗ Thị Ngọc Ánh

27/01/94

Sinh học

Nhì

Công nghệ sinh học

10

Nguyễn Ngọc Ánh

15/09/94

Sinh học

Ba

Công nghệ sinh học

11

Trần Quang Bằng

01/06/94

Sinh học

Nhì

Công nghệ sinh học

12

Dương Đức Bằng

14/10/94

Vật lý

Ba

Vật lý học

13

Nguyễn Thái Bình

10/02/94

Vật lý

Ba

Vật lý học

14

Triệu Nguyệt Cầm

01/10/94

Địa lý

Nhì

Địa lý tự nhiên

15

Trịnh Văn Cảnh

13/10/94

Vật lý

Ba

Công nghệ hạt nhân

16

Bùi Đình Cảnh

28/02/94

Địa lý

Ba

Địa chất học

17

Thiều Mạnh Cường

26/08/94

Sinh học

Ba

Công nghệ sinh học

18

Phạm Văn Chiến

14/12/94

Địa lý

Ba

Địa lý tự nhiên

19

Trần Đức Dũng

12/02/94

Vật lý

Nhất

Vật lý học

20

Tạ Thùy Dương

05/10/94

Địa lý

Ba

Địa lý tự nhiên

21

Đặng Sơn Dương

19/07/94

Vật lý

Ba

Vật lý học

22

Nguyễn Tuấn Duy

07/04/94

Vật lý

Ba

Vật lý học

23

Đậu Hải Đăng

07/07/94

Toán học

Nhất

Toán học

24

Hoàng Hải Đăng

02/02/94

Toán học

Ba

Toán học

25

Nghiêm Quang Đạt

19/03/94

Hóa học

Ba

Công nghệ hóa học

26

Cao Trần Mạnh Đạt

19/12/94

Vật lý

Ba

Vật lý học

27

Nguyễn Thành Đạt

26/10/94

Vật lý

Ba

Vật lý học

28

Nguyễn Thế Tiến Đạt

19/12/94

Vật lý

Ba

Vật lý học

29

Lê Thành Đồng

24/05/94

Sinh học

Nhất

Công nghệ sinh học

30

Vũ Anh Đức

03/01/94

Sinh học

Nhì

Công nghệ sinh học

31

Ngô Gia Đức

12/04/94

Vật lý

Ba

Khoa học vật liệu

32

Nguyễn Đình Giáp

11/05/94

Vật lý

Nhì

Vật lý học

33

Nguyễn Phong Hải

08/08/94

Vật lý

Ba

Vật lý học

34

Đặng Thị Hằng

28/09/94

Địa lý

Nhì

Địa lý tự nhiên

35

Đỗ Thu Hằng

26/08/94

Toán học

Ba

Toán học

36

Phạm Thị Hảo

21/04/94

Địa lý

Nhì

Địa lý tự nhiên

37

Dương Thị Hiền

20/10/94

Địa lý

Ba

Địa chất học

38

Phạm Thị Hiển

12/12/94

Sinh học

Nhì

Công nghệ sinh học

39

Bùi Xuân Hiển

07/05/94

Vật lý

Nhất

Vật lý học

40

Trần Đức Hiệp

06/12/94

Sinh học

Nhì

Công nghệ sinh học

41

Phạm Minh Hiệp

07/01/94

Vật lý

Ba

Vật lý học

42

Phạm Tuấn Hiệp

14/08/94

Vật lý

Nhì

Vật lý học

43

Lê Trung Hiếu

07/07/94

Toán học

Nhì

Toán học

44

Đặng Xuân Hiếu

25/08/94

Vật lý

Nhì

Vật lý học

45

Đỗ Quang Hảo

05/01/94

Vật lý

Ba

Vật lý học

46

Lê Minh Hoàng

23/05/94

Hóa học

Nhì

Hóa học

47

Nguyễn Thị Ngọc Hồng

21/03/94

Sinh học

Nhất

Công nghệ sinh học

48

Đỗ Quốc Huân

28/06/94

Sinh học

Nhì

Công nghệ sinh học

49

Đỗ Quốc Huân

28/06/94

Sinh học

Nhì

Sinh học

50

Nguyễn Quang Huấn

07/01/94

Địa lý

Ba

Địa chất học

51

Trần Quốc Hưng

04/09/94

Địa lý

Nhất

Địa lý tự nhiên

52

Nguyễn Việt Hưng

23/01/94

Sinh học

Nhì

Sinh học

53

Trần Duy Hưng

31/10/94

Vật lý

Nhì

Vật lý học

54

Trần Bá Hưng

25/03/94

Vật lý

Nhì

Vật lý học

55

Đào Công Hùng

20/07/94

Sinh học

Ba

Công nghệ sinh học

56

Nguyễn Phương Hùng

01/01/94

Toán học

Nhì

Toán học

57

Nguyễn Mạnh Hùng

19/10/94

Toán học

Nhì

Toán học

58

Trần Đức Huy

12/06/94

Sinh học

Nhì

Công nghệ sinh học

59

Vi Quang Huy

31/07/94

Địa lý

Nhì

Địa lý tự nhiên

60

Trần Thu Huyền

18/02/94

Sinh học

Nhì

Sinh học

61

Đặng Trung Kiên

02/02/94

Hóa học

Ba

Hóa học

62

Võ Tùng Lâm

05/08/94

Hóa học

Ba

Hóa học

63

Lê Quang Lâm

07/05/94

Toán học

Nhì

Toán học

64

Đỗ Thị Hồng Liên

21/11/94

Sinh học

Ba

Công nghệ sinh học

65

Hoàng Thị Liên

23/03/94

Sinh học

Ba

Sinh học

66

Đặng Thị Liễu

26/02/94

Sinh học

Ba

Công nghệ sinh học

67

Vương Ngọc Linh

21/07/94

Sinh học

Nhì

Công nghệ sinh học

68

Dương Phương Linh

06/12/94

Địa lý

Ba

Địa chất học

69

Nguyễn Khánh Linh

14/11/94

Sinh học

Nhì

Khoa học môi trường

70

Trịnh Vũ Hoàng Linh

07/02/94

Vật lý

Ba

Khoa học vật liệu

71

Nguyễn Quyền Linh

04/07/94

Toán học

Nhì

Toán học

72

Nguyễn Mạnh Linh

09/11/94

Vật lý

Nhì

Vật lý học

73

Trần Duy Long

11/07/94

Vật lý

Ba

Công nghệ hạt nhân

74

Nguyễn Thanh Long

02/12/94

Toán học

Nhì

Máy tính và khoa học thông tin

75

Ngô Gia Long

09/12/94

Vật lý

Nhì

Vật lý học

76

Mạc Thị Mai Mai

02/04/94

Sinh học

Ba

Sinh học

77

Nguyễn Thị Tuyết Minh

13/09/94

Địa lý

Ba

Địa chất học

78

Phạm Quang Minh

13/03/94

Hóa học

Nhì

Hóa học

79

Nguyễn Phương Minh

29/11/94

Toán học

Nhì

Toán học

80

Nguyễn Duy Anh Minh

13/06/94

Toán học

Nhì

Toán học

81

Đoàn Thị Trà My

20/08/94

Sinh học

Ba

Sinh học

82

Nguyễn Đình Nam

05/08/94

Hóa học

Ba

Công nghệ sinh học

83

Nguyễn Hoàng Nam

31/08/94

Toán học

Ba

Toán học

84

Đinh Thị Thúy Nga

24/06/94

Địa lý

Nhì

Địa lý tự nhiên

85

Vũ Trung Nghĩa

03/12/94

Sinh học

Nhì

Khoa học môi trường

86

Trần Thị Hồng Nguyên

20/10/94

Sinh học

Ba

Công nghệ sinh học

87

Trần Trọng Nhân

15/06/94

Hóa học

Ba

Hóa học

88

Lưu Hữu Phúc

23/11/94

Toán học

Nhì

Toán học

89

Đỗ Đoàn Phúc

25/10/94

Vật lý

Ba

Vật lý học

90

Trần Thị Thu Phương

27/02/94

Sinh học

Ba

Công nghệ sinh học

91

Lại Thị Mai Phương

08/03/94

Địa lý

Ba

Hải dương học

92

Lê Thị Minh Phương

08/08/94

Sinh học

Ba

Sinh học

93

Đặng Kim Phượng

15/10/94

Vật lý

Ba

Vật lý học

94

Nguyễn Duy Phú

17/06/94

Vật lý

Ba

Công nghệ hạt nhân

95

Nguyễn Văn Quang

23/03/94

Hóa học

Nhất

Hóa học

96

Nguyễn Anh Quang

21/04/94

Toán học

Nhì

Máy tính và khoa học máy tính

97

Lê Huy Quang

21/10/94

Vật lý

Nhất

Vật lý học

98

Bùi Phú Quang

24/12/94

Vật lý

Ba

Vật lý học

99

Lê Hà Quảng

07/12/94

Toán học

Nhì

Toán học

100

Phan Diễm Quỳnh

30/12/94

Sinh học

Nhì

Công nghệ sinh học

101

Vũ Minh Rồng

07/01/94

Sinh học

Nhì

Công nghệ sinh học

102

Nguyễn Văn Sang

23/05/94

Vật lý

Ba

Vật lý học

103

Lô Tuấn Sơn

24/09/94

Hóa học

Ba

Hóa học

104

Phạm Ngọc Sơn

10/10/94

Vật lý

Nhì

Vật lý học

105

Lê Hữu Tài

30/06/94

Toán học

Nhì

Toán học

106

Nguyễn Tiến Tài

30/04/94

Toán học

Ba

Toán học

107

Mai Thanh Tâm

08/12/94

Sinh học

Nhì

Công nghệ sinh học

108

Phan Tân

31/03/94

Vật lý

Ba

Vật lý học

109

Nguyễn Quyết Tiến

24/08/94

Toán học

Ba

Máy tính và khoa học máy tính

110

Hoàng Huy Toàn

03/11/94

Sinh học

Nhì

Công nghệ sinh học

111

Lê Minh Toản

13/10/94

Sinh học

Nhì

Công nghệ sinh học

112

Lê Minh Toản

13/10/94

Sinh học

Nhì

Công nghệ sinh học

113

Phùng Anh Tuấn

02/07/94

Sinh học

Ba

Công nghệ sinh học

114

Nguyễn Quý Tuấn

06/12/94

Vật lý

Ba

Vật lý học

115

Nguyễn Thanh Tùng

12/09/94

Sinh học

Ba

Công nghệ sinh học

116

Đỗ Thanh Tùng

05/04/94

Sinh học

Ba

Công nghệ sinh học

117

Phạm Tuấn Thạch

01/04/94

Sinh học

Ba

Công nghệ sinh học

118

Mã Hoàng Cao Thái

08/04/94

Sinh học

Ba

Sinh học

119

Nguyễn Văn Thắng

25/12/94

Toán học

Nhì

Máy tính và khoa học máy tính

120

Đinh Việt Thắng

20/07/94

Vật lý

Nhất

Vật lý học

121

Nguyễn Phương Thanh

18/12/94

Sinh học

Ba

Công nghệ sinh học

122

Nguyễn Thị Thanh

15/05/94

Địa lý

Ba

Địa chất học

123

Nguyễn Thị Phương Thanh

06/06/94

Sinh học

Ba

Sinh học

124

Nguyễn Văn Thanh

12/05/94

Toán học

Ba

Toán học

125

Hoàng Tất Thành

03/02/94

Vật lý

Nhì

Công nghệ hạt nhân

126

Cấn Quang Thành

16/08/94

Hóa học

Ba

Hóa học

127

Trần Văn Thạo

16/08/94

Địa lý

Nhì

Hải dương học

128

Tạ Thị Thu Thảo

26/04/94

Địa lý

Nhì

Địa chất học

129

Thăng Thị Phương Thảo

30/06/94

Hóa học

Ba

Hóa học

130

Hoàng Vĩnh Thịnh

26/03/94

Toán học

Ba

Toán học

131

Dương Thị Như

22/11/94

Địa lý

Ba

Địa chất học

132

Trần Thị Cẩm Thư

03/02/94

Địa lý

Ba

Địa lý tự nhiên

133

Bùi Thị Hương Thu

03/05/94

Địa lý

Ba

Địa lý tự nhiên

134

Nguyễn Thị Hoài Thương

07/04/94

Địa lý

Nhì

Hải dương học

135

Nguyễn Đoàn Thủy

11/02/94

Hóa học

Nhì

Hóa học

136

Hà Thu Thúy

21/11/94

Sinh học

Ba

Công nghệ sinh học

137

Nguyễn Thu Trang

03/12/94

Sinh học

Nhất

Công nghệ sinh học

138

Quản Vân Trang

03/08/94

Sinh học

Ba

Công nghệ sinh học

139

Nguyễn Thị Huyền Trang

16/05/94

Toán học

Ba

Toán học

140

Vũ Phú Trí

18/11/94

Toán học

Nhất

Toán học

141

Hoàng Quốc Trung

31/01/94

Tin học

Ba

Máy tính và khoa học máy tính

142

Vương Đức Trung

27/08/94

Sinh học

Nhì

Sinh học

143

Đàm Quang Trung

25/11/94

Toán học

Ba

Toán học

144

Nguyễn Đức Trường

12/07/94

Vật lý

Ba

Công nghệ hạt nhân

145

Trần Mạnh Trường

18/07/94

Vật lý

Nhì

Vật lý học

146

Trịnh Đình Vũ

12/02/94

Địa lý

Ba

Địa lý tự nhiên

147

Nguyễn Thị Thanh Yên

16/07/94

Toán học

Nhì

Toán học


NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tải về ngay đáp án thi Đại học chính thức khối A, A1 2012

Câu chuyện xúc động về 'thần tượng' trong bài thi văn khối D

Có con là “Fan cuồng” thà đẻ ra “cái trứng để ăn” còn đáng hơn

Chùm ảnh: Muôn kiểu ngủ trưa của sĩ tử

Cô gái nhiễm chất độc da cam quyết tâm vào Đại học

Nữ Thạc sĩ xinh đẹp gây sốt cư dân mạng Trung Quốc

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Theo TPO