Đáp án đề thi môn Văn vào lớp 10 tại Đà Nẵng năm 2012

23/06/2012 23:00 Thu Hòe (Tổng hợp)
(GDVN) - Báo Giáo dục Việt Nam tiếp tục đăng tải đề thi và đáp án môn Văn vào lớp 10 tại Đà Nẵng năm 2012.
Đề thi môn Văn vào lớp 10, kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT tại Đà Nẵng năm 2012 
Đề thi gồm 5 câu hỏi, thời gian làm bài 120 phút
Bài giải gọi ý câu 1
Bài giải gọi ý câu 2 và câu 3
Bài giải gọi ý câu 4
Bài giải gọi ý câu 5

Thu Hòe (Tổng hợp)