Điểm thi ba năm liền, có môn thi, phòng thi chỉ duy nhất một thí sinh

27/06/2019 07:58 Việt Dũng
(GDVN) - Điểm thi Trường trung học cơ sở Phan Bội Châu ba năm liền có môn thi trong phòng thi chỉ có duy nhất một thí sinh.

Ngày 27/6/2019, ngày thi cuối cùng của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, cùng với các thí sinh của cả nước, thí sinh của Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ bước vào ngày làm bài các môn thuộc tổ hợp Khoa học Xã hội, gồm Sử, Địa và Giáo dục Công dân.

Phòng thi 2949 của điểm thi Trường Phan Bội Châu môn Giáo dục Công dân chỉ có một thí sinh dự thi (ảnh: P.L)

Tại điểm thi Trường trung học cơ sở Phan Bội Châu, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, tại môn thi Giáo dục Công dân trong ngày hôm nay, có một phòng thi chỉ có duy nhất một thí sinh, hai phòng thi có hai thí sinh.

Cụ thể: Phòng thi 2949 của điểm thi này chỉ có duy nhất em Trần Văn Tân, số báo danh 02070435 đăng ký thi môn thi nói trên.

Phòng thi 2932 và 2939 có hai thí sinh dự thi môn Giáo dục Công dân.

Điểm thi Trường trung học cơ sở Phan Bội Châu ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Được biết, đây là điểm thi cuối cùng, điểm thi 111 của Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay. Điểm thi này là điểm thi có cả học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do.

Đây là năm thứ ba liên tiếp của kỳ thi này, điểm thi này có tình trạng một phòng thi chỉ có duy nhất một thí sinh.

Việt Dũng