Dừng tuyển sinh đối với 207 ngành

26/01/2014 07:42 Xuân Trung
(GDVN) - Bộ GD&ĐT có thông báo gửi tới các Đại học, Học viện và trường đại học về kết quả rà soát ngành ĐH trong trường đại học. Trong đó có nhiều ngành bị đình chỉ.

Thông báo do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga ký có nêu, dừng tuyển sinh đối với 207 ngành trình độ đại học của 71 cơ sở đào tạo từ năm 2014 do không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư 08 (Danh sách các ngành bị dừng tuyển sinh tại đây).

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng cho hay, chậm nhất đến ngày 31/12/2015, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh của các ngành nêu trên được khắc phục, cơ sở đào tạo báo cáo Bộ GD&ĐT để được xem xét cho phép tuyển sinh trở lại. 

Bộ GD&ĐT cho dừng tuyển sinh nhiều ngành trong năm 2014. Ảnh minh họa

Sau ngày 31/12/2015, căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 của Thông tư 08, Bộ GD&ĐT sẽ thu hồi Quyết định cho phép đào tạo của những ngành chưa khắc phục được các nguyên nhân bị đình chỉ.

Đối với  các sinh viên đã trúng tuyển và đang học tập ở các ngành nêu trên, cơ sở đào tạo tiếp tục thực hiện đào tạo theo quy định tại Quy chế đào tạo hiện hành. Kết quả rà soát, thống kê trên các cơ sở đào tạo trình độ đại học được thực hiện theo công văn số 2061/BGDĐT-GDĐH ngày 29/3/2013.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT cũng thông báo xử lý các ngành đặc thù theo kết quả rà soát, thống kê các trường đại học. Theo đó, một số ngành chưa đáp ứng điều kiện nhưng thuộc diện đặc biệt sẽ được xử lý riêng, là: các ngành thuộc các cơ sở đào tạo ở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Cụ thể các ngành, Giáo dục mầm non, Kỹ thuật phần mềm, Việt Nam học, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, SP Hóa học, SP Sinh – KTNN, Bảo vệ thực vật,  Sư phạm Toán, Nuôi trồng thủy sản, Chăn nuôi, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Giáo dục tiểu học, Sinh học - Nông nghiệp, Đông phương học…

Đối với các ngành thuộc nhóm ngành ngoại ngữ, nghệ thuật và có từ 5 giảng viên cơ hữu trở lên có trình độ thạc sĩ (danh sách xem tại đây); các ngành có đội ngũ giảng viên cơ hữu, gồm 1 tiến sĩ và 2 thạc sĩ hoặc 01 phó giáo sư và 01 thạc sĩ (Xem danh sách tại đây).

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, với các ngành nêu trên, cơ sở đào tạo được tạm thời tiếp tục tuyển sinh, tổ chức đào tạo theo thẩm quyền quy định tại Quy chế đào tạo. Đồng thời cơ sở đào tạo có trách nhiệm lập kế hoạch củng cố, bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu, khi đủ điều kiện, chậm nhất trước ngày 31/12/2015, báo cáo Bộ GD&ĐT để được chính thức đào tạo. 

Sau ngày 31/12/2015, những ngành không có báo cáo hoặc không bổ sung được đội ngũ giảng viên cơ hữu theo quy định sẽ phải dừng tuyển sinh và bị thu hồi quyết định mở ngành đào tạo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 của Thông tư 08.

Xuân Trung