Giáo viên nhờ sở Nội vụ hối thúc các quận, huyện sớm tổ chức xét thăng hạng

25/10/2018 08:57 An Nguyên
(GDVN) - Việc chậm trễ trong tổ chức xét thăng hạng sẽ gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của giáo viên.

Mới đây, một số giáo viên đã gửi kiến nghị đến sở Nội vụ Đà Nẵng đề nghị hỗ trợ, “hối thúc” Ủy ban nhân dân các quận, huyện thường xuyên tổ chức xét thăng hạng giáo viên.

Việc tổ chức xét thăng hạng cho giáo viên sẽ đảm bảo quyền lợi chính đáng của các thầy, cô. Ảnh: AN

Theo phản ánh này thì hiện thông tư 20/2017/TT – BGDĐT đã ban hành, hướng dẫn về quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Mặc dù đã có hướng dẫn cụ thể như thế nhưng thực tiễn triển khai tại các quận, huyện khá chậm chạp, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của giáo viên.

Do đó, những giáo viên này đề nghị sở Nội vụ Đà Nẵng “hối thúc” các Phòng Nội vụ cấp quận/huyện thường xuyên tổ chức xét thăng hạng giáo viên (đối với các trường hợp được xét theo Thông tư 20 hướng dẫn).

Thăng hạng, tội nhất là giáo viên trung học cơ sở

“Đối với các trường hợp phải thi thì mỗi năm tổ chức một lần, còn các trường hợp được xét thì tổ chức thu hồ sơ thường xuyên và xét để khỏi mất quyền lợi chính đáng của giáo viên.

Về vấn đề này, tôi đã phản ánh nhiều lần nhưng chưa thấy triển khai sau lần thi đại trà gần đã gần nửa năm”, một giáo viên phản ánh.

Đại diện sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết, theo quy định tại Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành:

“Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý”;

Thì việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng IV lên hạng III thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

“Tuy nhiên, với trách nhiệm của mình, sở Nội vụ sẽ nhắc nhở Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Và xem xét nhu cầu, điều kiện thực tế của từng địa phương để tổ chức xét hoặc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên cho phù hợp”, đại diện sở Nội vụ cho hay.

An Nguyên