Giáo viên quận 12 thắc mắc chưa nhận được thu nhập tăng thêm năm ngoái

26/07/2019 06:42 Việt Dũng
(GDVN) - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 giải thích về việc giáo viên chưa nhận được thu nhập tăng thêm quí 2, 3/2018.

Nhiều giáo viên bậc trung học cơ sở, chịu sự quản lý của quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi thông tin về cho Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam biết, cho đến nay, không như một số quận, huyện khác cùng thành phố, quận 12 vẫn chưa chi thu nhập tăng thêm quí 2,3 năm 2018 cho giáo viên.

Theo thông tin mà giáo viên nắm được, quận vẫn giữ lại số tiền này của giáo viên, và nói là chờ hướng dẫn của thành phố.

Ngày 22/7/2019, xác nhận với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Khưu Mạnh Hùng – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh thông tin: Các thông tin mà giáo viên phản ánh là chính xác.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 - ông Khưu Mạnh Hùng (ảnh: Báo Phụ nữ TPHCM)

Theo ông Khưu Mạnh Hùng, vấn đề này, quận 12 cũng đã họp, làm việc rất nhiều lần, nhưng Phòng Tài chính – Kế hoạch quận nói vẫn chưa thể chi được số tiền này, do chờ hướng dẫn từ thành phố.

Tới ngày 25/7/2019, ông Khưu Mạnh Hùng – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 đã chủ động cung cấp cho phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam các thông tin chi tiết của vấn đề này.

Theo đó, căn cứ theo văn bản 2980/UBND-VX, do Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 22/7, về việc hướng dẫn chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Căn cứ theo văn bản này, việc chi thu nhập tăng thêm được thực hiện bắt đầu từ tháng 4/2018.

Đối với thời gian nghỉ hè của cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo, chi theo số ngày làm việc thực tế, là số ngày công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử, phân công  (bằng văn bản)  tham gia các hoạt động chuyên môn của ngành, của đơn vị.

Mà theo ông Khưu Mạnh Hùng giải thích thêm, hoạt động đó có thể là coi thi, chấm thi, coi và chấm thi lại…

Cuối cùng, ông Khưu Mạnh Hùng khẳng định, sau khi có văn bản này của Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, quận 12 sẽ có tính toán, chi trả các số tiền thu nhập tăng thêm còn giữ của giáo viên.

Việt Dũng