Hà Nội: Huy động đóng góp phải được sự đồng ý của phụ huynh

26/09/2012 16:26 Xuân Trung
(GDVN) - Nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra về thu chi đầu năm học, ngoài việc ban hành các văn bản hướng dẫn, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức 5 đoàn kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện thu và sử dụng các khoản thu khác tại các trường học.

Căn cứ Công văn số 6890 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục, ngày 11/9/2012 Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành văn bản số 8568 nêu rõ các khoản thu-chi đầu năm học giữa các trường và phụ huynh.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ kiểm tra đột xuất các trường có lạm thu. Ảnh minh họa.


HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra về thu chi đầu năm học, ngoài việc ban hành các văn bản hướng dẫn, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức 5 đoàn kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện thu và sử dụng các khoản thu khác tại các trường học; tăng cường các buổi làm việc với Trưởng các đoàn kiểm tra để trao đổi và tìm giải pháp chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố. 

Ông Nguyễn Hữu Độ - Thành uỷ viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, năm học này cần làm tốt công tác thu chi tài chính, quản lý chặt chẽ để tránh tình trạng bức xúc trong nhân dân. Người quản lý cơ sở giáo dục cần xác định vào trò và trách nhiệm của mình trong việc điều hành, lãnh đạo, phổ biến, tuyên truyền các văn bản, các quy định của Bộ GD&ĐT, của Thành phố và của Sở trong toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường. 

Ông Độ cũng lưu ý, lãnh đạo các Phòng GD&ĐT phải nắm được các khoản thu của các nhà trường, nhất là các khoản thu tự nguyện, thu theo thoả thuận phải thu đúng mục đích, thu đủ chi, công khai, thực hiện đúng quy trình. 

Trước đó, trong nội dung thu-chi năm học 2012-2013 của Sở GD&ĐT Hà Nội có nêu rõ, trên cơ sở tình hình thực tế của trường mà xây dựng mức chi theo thỏa thuận và phải có văn bản thỏa thuận tới từng phụ huynh, trên cơ sở nguyên tắc thu đủ chi và phải dựa trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất trong ban giám hiệu nhà trường; Các khoản thu thoả thuận phải có phiếu thu theo quy định. Các khoản thu này phải đưa vào sổ sách kế toán và hạch toán theo quy định, phải thực hiện công khai các khoản thu. Quá trình quản lý và sử dụng phải quán triệt các nguyên tắc tự nguyện, đúng mục đích, dân chủ, công khai và minh bạch.

Việc huy động và tiếp nhận các khoản đóng góp đều được dựa trên nguyên tắc tự nguyện của hai bên. Nếu cha mẹ học sinh nào có điều kiện và lòng hảo tâm muốn đóng góp thêm, nhà trường có quyền được tiếp nhận. Ngoài mức thu theo quy định, các nhà trường được phép tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định của pháp luật.

Xuân Trung