Hà Nội yêu cầu ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường

21/01/2017 06:53 Linh Hương
(GDVN) - UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 192/UBND-KGVX yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.

Trong công văn nêu rõ, UBND Thành phố Hà Nội giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý địa bàn, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục học sinh;

Có biện pháp theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các vụ việc học sinh tổ chức gây gổ, đánh nhau ở trong và ngoài nhà trường;

Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các hàng quán, tụ điểm vui chơi giải trí, dịch vụ internet, trò chơi trực tuyến... có biểu hiện gây mất an ninh, trật tự ở khu vực cổng lớp học.

Hà Nội yêu cầu ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện hiệu quả Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”;

Kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội về “Tăng cường công tác lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020”;
 
Sở GD&ĐT Hà Nội cũng xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể từng tháng, từng học kỳ và năm học về phòng chống bạo lực học đường và định kỳ kết thúc học kỳ 1, kết thúc năm học hoặc đột xuất (nếu có), báo cáo công tác phòng chống bạo lực học đường, đề xuất biện pháp thực hiện gửi UBND Thành phố và Bộ GD&ĐT.

Linh Hương