Hải Phòng, Hải Dương cho học sinh nghỉ học đến hết 15/3

08/03/2020 06:14 LÃ TIẾN
(GDVN) - Cùng với nhiều địa phương, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đã có văn bản đồng ý cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 7/3, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có công văn hỏa tốc về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19.

Theo văn bản này, Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên tiếp tục nghỉ học từ ngày 9/3 đến hết ngày 15/3/2020.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có văn bản tiếp tục cho học sinh nghỉ học (Ảnh: Lã Tiến)

Trong thời gian học sinh nghỉ học, các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các trường học.

Trước đó, ngày 2/3, học sinh 39 trường trung học phổ thông và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã quay trở lại trường học sau thời gian dài được nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19.

Trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục được thành phố cho nghỉ đến hết ngày 8/3.

Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: LT)

Ngày 6/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cũng đã ban hành công văn về việc cho phép học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ ngày 9/3 đến hết 15/3 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Học sinh trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh vẫn đi học bình thường.

LÃ TIẾN