Hãy thẳng thắn, đừng né tránh, thưa Cục trưởng Minh!

21/02/2020 09:54 Thanh Sơn
(GDVN) - Việc lấy lý do "không nằm trong ban soạn thảo" để từ chối câu hỏi của phóng viên có phải muốn tránh va chạm hay còn uẩn khúc gì khác?

Một trong những nội dung mà các nhà khoa học quan tâm nhất trong Dự thảo Thông tư lần thứ 3 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là Bộ sẽ sửa đổi điểm e khoản 3 Điều 7 như sau:

"Danh sách ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước kèm theo lý lịch khoa học của các ủy viên được công bố công khai, cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước".

Được biết, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành là Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước. Như vậy, ủy viên Hội đồng gồm 28 người là Chủ tịch Hội đồng ngành, liên ngành phải công khai lý lịch khoa học theo quy định.

Điều này khiến dư luận đặt ra băn khoăn tại sao lãnh đạo Hội đồng giáo sư nhà nước là Chủ tịch và các Phó chủ tịch lại không phải không công khai lý lịch khoa học như các ủy viên hội đồng?.

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) là đơn vị soạn thảo dự thảo Thông tư này nên phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã hỏi Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - ông Hoàng Đức Minh để giải đáp thắc mắc này, tuy nhiên ông Minh cho rằng: “Tôi không nằm trong ban soạn thảo”. 

Ông Hoàng Đức Minh – Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại)

Phải chăng ông Minh không nắm được thông tin ở Quyết định 5580/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?. 

Bởi lẽ, Khoản 2, Điều 12 của Quyết định 5580/QĐ-BGDĐT đã nêu rõ: Thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm

a) Phối hợp với Vụ pháp chế, Vụ Tổ chức Cán bộ và các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập theo thẩm quyền hoặc đề xuất để Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền thành lập Ban soạn thảo;

b) Tổ chức soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; gửi hồ sơ lấy ý kiến góp ý theo quy định tại Điều 21 của Quy định này; bảo đảm thời gian để các đơn vị thực hiện việc góp ý theo quy định;

Vì sao có thành viên Hội đồng Giáo sư không phải công khai lý lịch khoa học?

Rõ ràng, Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có trách nhiệm “tổ chức soạn thảo văn bản văn bản quy phạm pháp luật” nhưng lại không giải thích vì sao lãnh đạo Hội đồng giáo sư nhà nước là Chủ tịch và các Phó chủ tịch lại không phải công khai lý lịch khoa học như các ủy viên hội đồng là vô lý.

Việc lấy lý do "không nằm trong ban soạn thảo" để từ chối câu hỏi của phóng viên có phải muốn tránh va chạm hay còn uẩn khúc gì khác?

Một văn bản mang tính quy phạm pháp luật đều được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn.

Mọi việc đều cần thiết phải được minh bạch, công khai để người dân và các nhà khoa học góp ý.

Trong trường hợp này, việc Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước lại không phải công khai lý lịch khoa học như các ủy viên hội đồng cần thiết giải thích rõ ràng. 

Thanh Sơn