Hiến kế cho Bộ Giáo dục: Kéo dài tuyển sinh đến tháng 12!

19/10/2011 06:36 Xuân Trung
(GDVN) - Những vấn đề bất cập trong tuyển sinh vừa qua được GS Trần Hồng Quân vạch ra với mong muốn đưa nền giáo dục Việt Nam phát triển.
Theo GS Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập Việt Nam, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ theo hình thức “ba chung” đã tiến hành được 10 năm, tuy có những mặt tích cực trong mấy năm đầu triển khai, nhưng đến nay đã không còn thích hợp, cần sớm thay thế bằng hình thức khác.
Ảnh minh họa Xuân Trung
“Chúng ta nên thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đại hội XI của Đảng: “Đổi mới một cách căn bản và toàn diện nền giáo dục”. đổi mới tư duy, trước hết là đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, mạnh dạn chấm dứt hình thức thi tuyển sinh “ba chung”, giao quyền tự chủ về tuyển sinh cho các trường ĐH, CĐ, TCCN. Bộ không nên ôm đồm làm các việc của nhà trường, của địa phương, mà cần tập trung vào công việc quản lý nhà nước” - GS Trần Hồng Quân cho biết.

Cụ thể, để giải quyết những khó khăn trước mắt, GS Trần Hồng Quân thay mặt các trường NCL kiến nghị:

Thứ nhất: Kéo dài thời gian tuyển sinh cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu Bộ giao, có thể hết tháng 12/2011, vì các trường đại học không nhất thiết khai giảng vào thời gian cố định. Cho phép các trường ĐH, CĐ khó khăn về nguồn tuyển, được xét tuyển cả khối B cho ngành Kinh tế và các ngành khác chấp nhận kết quả thi khối B (hiện nay số dôi dư nguồn tuyển của khối B còn nhiều, khối A lại cạn kiệt).

Thứ hai: Với những trường có nguy cơ đóng cửa, Bộ nên có đoàn công tác đi thị sát  nắm tình hình, có giải pháp tình thế, hoặc giải pháp đặc biệt giúp các trường tháo gỡ khó khăn. Tránh tình trạng chỉ do không còn nguồn tuyển mà một số trường bế tắc trong duy trì hoạt động của nhà trường, có hại cho công cuộc xã hội hóa giáo dục. Trong tất cả thành công hay thất bại của nhà trường, cũng đều có phần của Bộ GD&ĐT.

"Ngay từ năm nay, Bộ nên tập trung nghiên cứu cải cách  khâu thi tuyển sinh. Hiệp hội chúng tôi sẵn sàng tham gia cùng Bộ. Bộ nên xem xét tham khảo  phương án thi tuyển sinh mới mà Hiệp Hội đã đề xuất hơn nửa năm trước" - GS Quân nhấn mạnh.

Xuân Trung