Hiệu trưởng không nên tham gia Hội đồng trường đại học

13/12/2017 08:34 Phương Linh
(GDVN) - Phó Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng cho rằng, Hội đồng trường có vai trò đối trọng với Ban Giám hiệu, nên Hiệu trưởng không nên tham gia.

Ngày 12/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo góp ý vào Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, với sự tham gia của đông đảo nhiều trường đại học lớn ở khu vực phía Nam.

Phát biểu tại Hội thảo này, đa số các ý kiến đóng góp vào dự thảo đều xoay quanh vấn đề, làm sao nâng tỷ lệ % thành viên ngoài nhà trường tham gia vào Hội đồng trường, mối tương quan giữa Hội đồng trường và Ban Giám hiệu, có nên để sinh viên tham gia Hội đồng trường…

Một đại biểu tham gia góp ý vào Luật Giáo dục Đại học ở hội thảo ngày 12/12 (ảnh: P.L)

Phó Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia thành phố cho rằng, Hội đồng trường có vai trò đối trọng với Ban Giám hiệu, nên Hiệu trưởng không nên tham gia vào tổ chức này.

Đối với ý kiến có nên cho sinh viên tham gia vào Hội đồng trường không,  Phó Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng nói: Sinh viên năm 1, năm 2 thì nhận thức và ý kiến cũng còn nhiều hạn chế, tới sang năm thứ 3 nếu tham gia cũng chỉ được 2 năm (năm thứ 4 ra trường). 

Có nên đưa đại diện sinh viên vào hội đồng trường?

Vị lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Luật nêu lên quan điểm: Chẳng lẽ một nhiệm kỳ Hội đồng trường 5 năm, nếu sinh viên tham gia thì phải đổi sinh viên đến mấy lần?

Cuối cùng, thầy Nguyễn Tiến Dũng đề nghị: Sinh viên cũng không nên tham gia vào Hội đồng trường.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Giáo sư Nguyễn Lộc – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đề xuất, cần nâng tỷ lệ % thành viên bên ngoài nhà trường, thay vì chỉ 30% như trong dự thảo quy định.

Bởi lẽ, theo thầy Nguyễn Lộc, nếu để tỷ lệ % người trong nhà trường nhiều quá, thì tính độc lập của Hội đồng trường, sự tự chủ của nhà trường sẽ rất khó duy trì.

Thầy Nguyễn Lộc nhấn mạnh, cần áp dụng mô hình quốc tế, bằng cách tăng tỷ lệ % này lên, để tăng tính tự chủ của nhà trường mạnh hơn.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trường Đại học Phan Thiết – ông Võ Khắc Thường nêu ý kiến: Nhà nước suy nghĩ Hội đồng trường là cần thiết, giúp cho nhà trường hoạt động tốt.

Tuy nhiên, trên thực tế lâu nay, ông Võ Khắc Thường bày tỏ: Hội trường trường chỉ mang tính chất hình thức.

Kết luận Hội thảo, thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Giáo sư Nguyễn Văn Phúc – Thứ trưởng chia sẻ: Việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học lần này nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của giáo dục đại học.

Nội dung sửa đổi, bổ sung sẽ tập trung vào 4 chính sách lớn, đó là: Nâng cao tự chủ đại học gắn liền với tăng hiệu quả của toàn bộ hệ thống giáo dục đại học, đổi mới mô hình quản trị đại học, đổi mới quản lý đào tạo, giao quyền cho các trường đại học nhiều hơn.

Phương Linh