Học sinh không được lên lớp nếu nghỉ học quá 45 ngày

26/12/2011 06:00 Theo NLĐ

Ngày 24-12, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết bộ vừa ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT.

Theo đó, hạnh kiểm được xếp thành 4 loại tốt, khá, trung bình, yếu sau mỗi học kỳ và cả năm học.

Học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu nếu vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của giáo viên, nhân viên nhà trường; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn hoặc của người khác; gian lận trong học tập, kiểm tra, thi; đánh nhau; gây rối trật tự, trị an trong nhà trường hoặc ngoài xã hội; vi phạm an toàn giao thông; gây thiệt hại tài sản công, tài sản của người khác.

Xếp loại học lực của học sinh cũng được chia thành 5 loại: giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. Các môn âm nhạc, mỹ thuật, thể dục được đánh giá bằng nhận xét, các môn còn lại đánh giá bằng cho điểm.

Cũng theo quy định mới, học sinh không được lên lớp nếu: nghỉ quá 45 buổi học trong năm học; học lực cả năm loại kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu...

Theo NLĐ