Học viện An ninh nhân dân xét tuyển bổ sung 95 chỉ tiêu

15/10/2020 14:33 Thùy Linh
GDVN- Học viện An ninh nhân dân xét tuyển bổ sung 95 chỉ tiêu, nhận hồ sơ từ ngày 15/10 với mức điểm tối thiểu 20,66.

Trong 95 chỉ tiêu xét tuyển bổ sung, ngành Nghiệp vụ an ninh tuyển 94 nam sinh các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh phía Nam (gồm Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng). Ngành An toàn thông tin xét bổ sung một chỉ tiêu nam các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

Đối tượng đăng ký xét tuyển bổ sung là thí sinh có trong danh sách sơ tuyển của Bộ Công an, chưa trúng tuyển đại học tại các học viện, trường công an và chưa xác nhận nhập học các trường ngoài ngành công an.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung cũng phải đạt ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Công an. Theo đó, mỗi môn thuộc tổ hợp phải đạt từ 5 trở lên theo thang điểm 10; tổng điểm thi, điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ 17,75 trở lên.

Các em cũng phải đạt tiêu chuẩn về học lực trong học bạ. Đối với học sinh phổ thông, từng môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển phải đạt từ 7 trở lên trong từng năm học trung học phổ thông. Với chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ và xuất ngũ, trung bình cộng điểm tổng kết ba môn thuộc tổ hợp trong từng năm đạt tối thiểu 7.

Tổ hợp và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung như sau:

Mức điểm trên bao gồm tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính như sau: ĐXT = ((Môn 1 + Môn 2 + Môn 3)+(Điểm lớp 10+ Điểm lớp 11+ Điểm lớp 12)/3) x 3/4+ Điểm khu vực + Điểm ưu tiên + Điểm thưởng.

Mức điểm sẽ xét tuyển từ cao xuống thấp cho tất cả các tổ hợp theo từng ngành đến khi xét đủ chỉ tiêu bổ sung (không phân biệt tổ hợp xét tuyển, độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp là 0 điểm).

Điểm xét tuyển bổ sung không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1
Điểm xét tuyển bổ sung không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1

Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển Học viện An ninh nhân dân và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm môn ưu tiên cao hơn (môn Toán đối với tổ hợp Toán + Vật lý + Hóa, Toán + Vật lý + Tiếng Anh; môn Ngữ văn đối với tổ hợp Toán + Ngữ văn + Lịch sử; môn Tiếng Anh đối với tổ hợp Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh).

Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông lớp 10, 11, 12 cao hơn.

Thời gian nhận hồ sơ từ 8h00 ngày 15/10 đến trước 17h00 ngày 27/10. Học viện sẽ nhận hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện An ninh nhân dân. Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung, Học viện An ninh nhân dân sẽ gửi về Ban tuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương trước 17h00 ngày 30/10.

Thùy Linh