Học viện Hàng không Việt Nam ngưng đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

24/10/2018 06:20 Việt Duy
(GDVN) - Học viện Hàng không Việt Nam đã quyết định ngưng đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ năm 2018 – 2019, hạ chỉ tiêu đại học chính quy.

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân (là phụ huynh) chuyển tới cho biết, tại Học viện Hàng không Việt Nam đang diễn ra những việc vi phạm với quy chế tuyển sinh, trong đó chủ yếu là đội ngũ giảng viên không đảm bảo.

Căn cứ theo đơn tố cáo từ người dân, các ngành Kỹ thuật Hàng không, Quản lý hoạt động bay đã vi phạm quy chế tuyển sinh, số lượng đội ngũ giảng viên không đảm bảo, và không có bằng cấp, chuyên môn đúng theo quy định.

Đơn tố cáo cũng nói, Học viện cũng vi phạm quy định tuyển sinh, đào tạo Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh, khi cho rằng, Học viện không đảm bảo đủ có 1 Giáo sư hay Phó Giáo sư đúng ngành chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo trước cơ sở đào tạo, xã hội.

Học viện Hàng không Việt Nam ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Học viện Hàng không Việt Nam đã tuyển sinh đến khóa thứ 3, và hiện đang tuyển sinh khóa đào tạo thứ 4.

Phụ huynh đề nghị Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam cần làm việc với Học viện, để làm rõ những vấn đề mà họ tố cáo này, nhằm giúp đỡ các sinh viên có môi trường học tốt, đảm bảo đúng quy định nhất.

Ngày 10/10/2018, được sự ủy quyền của Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, ông Nguyễn Quang Long – Phòng Tổ chức cán bộ&Quản lý sinh viên đã lần lượt trả lời những vấn đề có liên quan đến nhà trường.

Đại diện cho lãnh đạo Học viện Hàng không Việt Nam đã cho biết, do nhân sự có nhiều biến động, bắt đầu kể từ năm học này (2018 – 2019), Học viện đã không còn mở đào tạo Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh nữa.

Học viện cũng quyết định hạ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 hệ đại học chính quy từ 680 (năm 2017) xuống còn 565 (năm 2018).

Ngành Quản lý hoạt động bay của Học viện đã từng bị tạm ngưng tuyên sinh vào năm học 2013 – 2014. Tuy nhiên, sau khi Học viện tiến hành giải trình, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo lại tiếp tục cho phép tuyển sinh lại.

Trích từ đề án tuyển sinh đã được công bố công khai tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và cũng được công bố công khai tại website của Học viện, ngành này hiện có 7 giảng viên cơ hữu, trong đó có 1 Tiến sĩ và 5 Thạc sĩ.

Hiện nay, Học viện Hàng không Việt Nam đã ban hành kế hoạch, yêu cầu người lao động thực hiện việc kiểm định văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, hoàn thành kiểm định trước ngày 20/12/2018.

Các thông tin về ngành Kỹ thuật Hàng không cũng được nhà trường công bố công khai trên website, có tất cả 5 giảng viên cơ hữu, gồm 1 Tiến sĩ và 2 Thạc sĩ.

Tất cả các cán bộ, giảng viên cơ hữu công khai trong đề án tuyển sinh trong nhà trường đều tham gia giảng dạy.

Số cán bộ phòng ban không giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên, nhưng kiêm nhiệm tham gia công tác giảng dạy là 7 người.

Việt Duy