Hôm nay khi làm bài thi tổ hợp, thí sinh cần lưu ý điều gì?

26/06/2019 07:57 Thùy Linh
(GDVN) - Trong hai ngày 26 và 27/6, thí sinh dự thi quốc gia 2019 sẽ làm các bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Để hạn chế sai sót không đáng có, các thí sinh cần nhớ rõ những yêu cầu bắt buộc với hai bài thi tổ hợp.

Kết quả bài thi tổ hợp là yếu tố bắt buộc khi xét tốt nghiệp nên chỉ một sai sót nhỏ có thể khiến kết quả của cả 3 môn thi thành phần không được công nhận.

Theo hướng dẫn và Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những lưu ý bắt buộc với thí sinh là phải có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 15 phút.

Kết thúc môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh nộp lại đề thi và giấy nháp. Nếu thí sinh muốn ra khỏi phòng thi sớm, phải đợi đến khi hết 2/3 giờ làm bài thi cuối cùng của bài tổ hợp mới được rời khỏi điểm thi.

Trong hai ngày 26 và 27/6, thí sinh dự thi quốc gia 2019 sẽ làm các bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. (Ảnh minh họa: Dương Hà)

Bên cạnh đó, các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi; thí sinh ghi mã đề thi này trên phiếu trả lời trắc nghiệm để theo dõi.

Các thí sinh khi làm bài thi tổ hợp phải nộp lại đề thi, giấy nháp khi hết thời gian làm bài môn thi thành phần; không phải nộp lại đề thi, giấy nháp đối với môn thi sinh học và giáo dục công dân.

Khi giám thị thu bài, các thí sinh phải điền vào phiếu thu bài thi tổng số tờ giấy thi của mình và ký xác nhận; đảm bảo không xảy ra nhầm lẫn, thiếu sót.


Khi cần hỗ trợ cho kỳ thi quốc gia 2019, thí sinh gọi số điện thoại nào?

Trong trường hợp đặc biệt, thí sinh ra ngoài phòng thi phải được phép của cán bộ coi thi và phải nộp phiếu trả lời trắc nghiệm cho cán bộ coi thi; thí sinh ra ngoài phòng thi dưới sự hướng dẫn của cán bộ giám sát tại điểm thi.

Với các thí sinh đăng ký dự thi cả hai bài tổ hợp, bắt buộc phải làm cả hai bài thi. Nếu bỏ một trong hai bài thi, bất kể lý do gì, cũng sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài và không được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, không có cơ hội tham gia xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2019.

Với thí sinh dự thi 2 môn thành phần không liên tiếp, ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh phải dừng bút, nộp đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi.

Ngoài ra, một số yêu cầu bắt buộc khác đó là: Sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên, thí sinh nộp lại đề thi, giấy nháp, ngồi nguyên vị trí, úp phiếu trả lời trắc nghiệm, bảo quản phiếu trả lời trắc nghiệm trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo, không làm ảnh hưởng đến các thí sinh khác. Tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ giám sát tại điểm thi.

Với các thí sinh chỉ thi 1 môn thành phần trong bài tổ hợp, sau khi hết giờ làm bài, thí sinh nộp phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp, đề thi.

Sau đó, thí sinh ra khỏi phòng thi theo sự hướng dẫn của cán bộ giám sát, di chuyển về phòng chờ, ngồi đợi đến khi hết 2/3 giờ làm bài môn thi cuối cùng mới được rời khỏi điểm thi.

Tại khu vực phòng chờ, các thí sinh cũng không được phép sử dụng điện thoại hay các thiết bị thu phát cá nhân.

Thùy Linh