Hơn 40 trường đại học, cao đẳng đào tạo nghề công tác xã hội

22/05/2014 11:13 Minh Độ
(GDVN) - Ngày 21/5, Bộ LĐ-TBXH tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác truyền thông thực hiện Đề án 32 và Đề án 1215 trên báo chí” tại Hải Phòng.

Các đề án trên triển khai theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg, ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 (gọi tắt là Đề án 32); và Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt là Đề án 1215). 

Mục tiêu của đề án là xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020, đồng thời hướng dẫn các địa phương xây dựng các trung tâm chăm sóc và PHCN cho người tâm thần đảm  bảo  hệ thống an sinh xã hội.

Toàn cảnh hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác truyền thông thực hiện Đề án 32 và Đề án 1215 trên báo chí”.
Ông Nguyễn Văn Hồi - Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội phát biểu tại hội thảo.

Đến nay, 2 Đề án đã đạt được những kết quả đáng kể, từ việc xây dựng ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; củng cố và phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và đội ngũ cán bộ, viên chức nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; xây dựng, hoàn thiện chương trình giáo trình đào tạo về công tác xã hội; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát đến việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. 

Tại buổi hội thảo ông Nguyễn Văn Hồi - Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội cho biết: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các trường đại học đào tạo công tác xã hội xây dựng chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng nghề công tác xã hội.

Cô Lê Thị Thủy - Giảng viên trường Đại học Lao động Xã hội bày tỏ quan điểm tại hội thảo.

Đề án 32 đã hỗ trợ Bộ Giáo dục Đào tạo nghiên cứu hoàn thiện kế hoạch phát triển công tác xã hội hệ cử nhân ở 40 trường đại học, cao đẳng có đào tạo công tác xã hội; các trường đạt chỉ tiêu tuyển sinh 2.500 cử nhân/năm; phối hợp với UNICEF hỗ trợ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức tuyển sinh, đào tạo Thạc sỹ công tác xã hội khóa 3 với chỉ tiêu 70 học viên/ năm.
 
Cô Lê Thị Thủy - Giảng viên trường Đại học Lao động Xã hội là người đang trực tiếp giảng dạy khoa công tác xã hội chia sẻ: Để giúp các em hiểu được nghề công tác xã hội, trường đã kết hợp với các tổ chức để sinh viên và giáo viên đến trực tiếp với cộng đồng, tới các vùng sâu, vùng xa để làm công tác truyền thông, công tác xã hội với mong muốn nghề công tác xã hội đạt hiệu quả cao đảm bảo hệ thống an sinh xã hội.

Minh Độ