Khi nào được thu tiền học hai buổi ở học sinh tiểu học?

30/08/2018 07:11 Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Các cơ sở giáo dục tiểu học có đủ cơ sở vật chất, dạy hai buổi trong ngày, định mức biên chế: 1,5 giáo viên/lớp, không được thu tiền hai buổi.

LTS: Để giúp phụ huynh nắm rõ quy định về việc đóng tiền hai buổi tại tiểu học, thầy giáo Sơn Quang Huyến chỉ ra trường hợp khi nào nhà trường được thu tiền hai buổi.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Học hai buổi trong ngày với học sinh tiểu học, đáp ứng được nhu cầu của phụ huynh, học sinh và góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

Thế nhưng, thời gian qua, có rất nhiều ý kiến phản ánh về việc thu tiền học hai buổi ở học sinh tiểu học. Việc thu tiền không thống nhất ở các địa phương, góp phần bức xúc cho phụ huynh học sinh.

Mặt khác, chi tiền hai buổi còn có những “trớ trêu”, có nơi dành 1% cho Sở giáo dục, 2% cho Phòng giáo dục.

Vậy việc thu, chi tiền học hai buổi được thực hiện theo công văn nào, quyết định nào, thông tư nào, nghị định nào? Đó là câu hỏi của rất nhiều người trong và ngoài ngành giáo dục.

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải ngược dòng thời gian một chút. Đó là thời gian học hai buổi, mới thí điểm ở một số địa phương.

Lúc này các cơ sở giáo dục tiểu học đang thực hiện định mức biên chế: 1,2 giáo viên/lớp (trường dạy một buổi).

Nhà trường có định mức biên chế 1,5 giáo viên/lớp, không được thu tiền hai buổi. Ảnh minh họa: cand.com.vn

Với định mức biên chế này, nếu thực hiện dạy hai buổi trong ngày, buổi thứ hai là tăng giờ. Vậy ai trả thù lao tăng giờ cho giáo viên?

Ngân sách chắc chắn là không rồi, vì vậy bắt buộc phụ huynh học sinh phải trả. Phải thu tiền học hai buổi, từ phụ huynh học sinh.

Số học sinh tham gia học hai buổi, hoàn toàn tự nguyện. Thu, chi tiền hai buổi, phần lớn đều được Sở giáo dục địa phương quy định chi tiết, về định mức thu, tỷ lệ chi; tuyệt đối không có dành % nào cho sở hay phòng.

Việc dạy hai buổi thành công, ngành giáo dục nhân rộng mô hình này trên toàn quốc.

Lúc này các cơ sở giáo dục tiểu học có đủ cơ sở vật chất, dạy hai buổi trong ngày, định mức biên chế: 1,5 giáo viên/lớp, không được thu tiền hai buổi.

Trăm phương ngàn kế lách luật để lạm thu!

Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của nghị định số: 35 /2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 quy định rõ:

Trường tiểu học: Biên chế giáo viên:

Đối với trường tiểu học dạy 1 buổi trong ngày được bố trí biên chế không quá 1,20 giáo viên trong 1 lớp;

Đối với trường tiểu học dạy 2 buổi trong ngày được bố trí biên chế không quá 1,50 giáo viên trong 1 lớp;

Như vậy, thu hay không thu, tiền học hai buổi ở tiểu học phụ thuộc vào định mức biên chế, địa phương áp dụng cho các cơ sở giáo dục tiểu học công lập mà học sinh đang theo học.  

Để đảm bảo minh bạch, an lòng cho phụ huynh học sinh trong việc đóng góp tiền học hai buổi cho con, các cơ sở giáo dục cần giải thích rõ, nhà trường đang áp dụng định mức biên chế: 1,2 giáo viên/lớp. Nên phải thu, trả thù lao tăng tiết cho giáo viên.

Định mức thu, chi tiền hai buổi ở các địa phương còn áp dụng định mức biên chế: 1,2 giáo viên/lớp, Sở giáo dục phải có văn bản quy định cụ thể, trên tinh thần phục vụ học sinh là chính, động viên người dạy hoàn thành nhiệm vụ.

Cần nghiêm trị các cơ sở giáo dục đã áp dụng định mức biên chế 1,5 giáo viên/học sinh mà vẫn thu tiền học hai buổi của phụ huynh thích đáng, đây là hành vi làm tổn hại sâu sắc đến niềm tin của dân với Đảng và ngành giáo dục.                                        

Tài liệu tham khảo:

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Quy-dinh-nao-cho-viec-thu-chi-tien-2-buoi-o-bac-tieu-hoc-post188396.gd

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=122&mode=detail&document_id=15426

Sơn Quang Huyến