Không được quyên tiền từ phụ huynh để xây dựng trường

02/12/2011 06:00 Theo SGGP
Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa có thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và được áp dụng từ tháng 1-2012.

Hy vọng với thông tư này sẽ hạn chế được tình trạng lạm thu trong trường học

Việc quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại diện được quy định rõ: Trưởng Ban đại diện lớp phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện lớp thống nhất ý kiến. Trưởng ban Ban đại diện trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện trường thống nhất ý kiến.

Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện trường. Không qui định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

Đặc biệt, Bộ Giáo dục - Đào tạo  nêu rõ, Ban đại diện không được quyên góp của học sinh hoặc gia đình học sinh các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện; các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện gồm: cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Trước đó, khi công bố dự thảo điều lệ, nhiều địa phương đã kiến nghị Bộ bỏ các quy định như: cấm lấy kinh phí của Ban đại diện để mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng các công trình... Thay vào đó nên duy trì việc vận động phụ huynh quyên góp ủng hộ cơ sở vật chất cho nhà trường, miễn là có sự đồng thuận, bởi lẽ trong khi nguồn ngân sách cho trường còn hạn chế thì việc huy động đóng góp của cha mẹ học sinh để phục vụ các hoạt động dạy và học là cần thiết. Tuy nhiên, Bộ không chấp thuận đề nghị này mà vẫn giữ nguyên những quy định mà dự thảo điều lệ đã đưa ra.

Ngành giáo dục hy vọng điều lệ này sẽ góp phần bảo đảm hạn chế được tình trạng lạm thu trong trường học vốn gây nhiều bức xúc hiện nay.

Theo SGGP