Làm sao để trẻ khuyết tật có thể hội nhập với cộng đồng?

23/12/2017 07:15 Linh Anh
(GDVN) - Trong thời gian tới, chúng ta phải làm sao để có nhiều địa phương được tiếp cận những Dự án như vậy, để trẻ khuyết tật có thể hội nhập với cộng đồng.

Chiều 21/12, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo “Chia sẻ kết quả, bài học kinh nghiệm dự án hội và ghi nhận các nỗ lực thúc đẩy quyền giáo dục cho trẻ khuyết tật”.

Dự án được tổ chức Caritas (Thụy Sỹ) tại Việt Nam và Viện Khoa học giáo dục phối hợp thực hiện trong giai đoạn 2014-2017 tại Hà Nội và Hà Giang.

Cụ thể địa bàn thử nghiệm: Tại Hà Nội gồm Sóc Sơn (Phù Linh), Thanh Trì (Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai). Còn tại Hà Giang gồm Bắc Quang (Việt Quang), Quang Bình (Yên Bình, Bằng Lang). 

Được biết, dự án gồm 2 hoạt động chính là: Phát hiện, can thiệp sớm đối với trẻ khuyết tật và hoạt động giáo dục hòa nhập.

Với 3 hợp phần gồm: Kế hoạch hành động chung về phát hiện, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật với sự vào cuộc của ngành Giáo dục, Y tế, Lao động, cha mẹ và các tổ chức xã hội; Tăng cường năng lực; Nâng cao nhận thức, vai trò của các bên liên quan, nhân dân về quyền được giáo dục của trẻ khuyết tật.

Phó giáo sư Phạm Minh Mục, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục đặc biệt (Ảnh: Hà Luân)

Tại hội thảo, Phó giáo sư Phạm Minh Mục, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục đặc biệt, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho biết, dự án đã góp phần thực hiện công ước được giáo dục của trẻ em khuyết tật với sự tham gia của các bên liên quan. 

Dự án cũng đã có những ảnh hưởng tích cực ngoài mong đợi với sửa đổi chính sách theo hướng có lợi cho trẻ khuyết tật và chính sách liên quan tới giáo dục hòa nhập; chính sách xét duyệt mức độ khuyết tật. 

Trong thời gian tới, chúng ta phải làm sao để có nhiều địa phương được tiếp cận những Dự án như vậy, để trẻ khuyết tật có thể hội nhập với cộng đồng.

Linh Anh