Lệ phí dự thi ĐH, CĐ và TCCN sẽ thay đổi

28/02/2013 20:15 Xuân Trung
(GDVN) - Bộ Tài chính vừa đưa ra Dự thảo sửa đổi, bổ sung lệ phí thu, sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2013.

Theo đó, mức thu phí dự thi, dự tuyển đại học và trung cấp chuyên nghiệp ở các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được quy định: Thí sinh thuộc diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/hồ sơ. Thí sinh đăng ký dự thi, sơ tuyển và dự thi vào các trường đại học, cao đẳng phí là 60.000 (sáu mươi nghìn) đồng/hồ sơ. 

Các thí sinh sơ tuyển (đối với trường có tổ chức sơ tuyển trước khi thi chính thức) mức phí sơ tuyển đối với các ngành năng khiếu là 120.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn). Sơ tuyển đối với các ngành khác: 50.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn). Thí sinh dự thi các môn văn hóa nộp phí 45.000  đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn). Dự thi môn năng khiếu là 300.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).

Ảnh minh họa.

Toàn bộ số tiền phí đăng ký dự thi, dự tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp do các Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp thu và phải phân bố cho Bộ GD&ĐT (8.000 đồng/hồ sơ đối với hồ sơ đăng ký dự thi vào đại học, cao đẳng. 4.000 đồng/hồ sơ đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trung cấp chuyên nghiệp). Số còn lại trích cho cơ sở giáo dục - đào tạo nơi thí sinh đăng ký dự thi, dự tuyển.

Đối với tuyển sinh đào tạo sau đại học: Đăng ký dự thi là 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ; Dự thi cao học 120.000 đồng/thí sinh/môn dự thi; Dự tuyển nghiên cứu sinh 200.000 đồng/thí sinh. Tuyển sinh đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước: Đăng ký xét tuyển 200.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

Trong quá trình thực hiện, khi chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20% so với thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành, sau khi có ý kiến thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT quyết định điều chỉnh mức thu phí dự thi, dự tuyển tối đa 20% và điều chỉnh mức trích nộp cho Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT. 

Xuân Trung