Lùi lịch xét giáo sư, phó giáo sư năm 2020 vì dịch Covid-19

12/04/2020 06:34 Thùy Linh
(GDVN) - Do dịch Covid-19, Hội đồng Giáo sư nhà nước thông báo điều chỉnh lùi lại khoảng 1 tháng lịch xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Ngày 6/4, Hội đồng Giáo sư nhà nước thông báo điều chỉnh lùi lại khoảng 1 tháng lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Theo thông báo này, tất cả các khâu trong quy trình xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2020 đều phải lùi lại khoảng 1 tháng.

Do dịch Covid-19, Hội đồng Giáo sư nhà nước thông báo điều chỉnh lùi lại khoảng 1 tháng lịch xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020. (Ảnh: website Hội đồng giáo sư nhà nước)

Ví dụ, hạn cuối ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại trường đại học theo lịch ban đầu là ngày 2/4, nay lùi đến ngày 4/5.

Theo lịch ban đầu, từ ngày 10/6 - 10/7 là khoảng thời gian các hội đồng giáo sư cơ sở thực hiện việc xét giáo sư, phó giáo sư; còn lịch mới lùi lại từ 5/7 - 5/8.

Tất cả các khâu tiếp theo trong toàn bộ quy trình xét giáo sư, phó giáo sư lùi lại với khoảng thời gian tương ứng, để đạt khoảng thời gian Hội đồng Giáo sư nhà nước họp xét là từ 20 - 25/10 (lịch cũ là từ 30/9 - 5/10).

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư sửa đổi một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng giáo sư các cấp. Trong đó quy định, Hội đồng Giáo sư nhà nước vẫn phải công khai lý lịch khoa học của các thành viên. 

Thùy Linh