Miễn, giảm học phí đào tạo bác sĩ 5 chuyên ngành đặc biệt

19/02/2013 11:12 Xuân Trung
(GDVN) - 5 chuyên ngành đặc biệt gồm: Phong, Tâm thần, Pháp y, Giải phẫu, Lao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa phê duyệt đề án "Khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực y tế các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y và Giải phẫu bệnh giai đoạn 2013 - 2020".

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020 số lượng đào tạo nhân lực y tế các chuyên ngành ước tính 2.500 người. Đề án cũng đặt ra mục tiêu 90 - 100% bệnh viện, viện tuyến trung ương và các cơ sở đào tạo, 70 - 90% bệnh viện, viện tuyến tỉnh và các cơ sở đào tạo có đủ nhân lực các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y, Giải phẫu bệnh; 50 - 70% bệnh viện tuyến huyện có đủ nhân lực các chuyên ngành Tâm thần, Phong và Lao.

Với mục tiêu trên, Đề án thực hiện giải pháp ưu tiên thi tuyển và duy trì chế độ đào tạo liên thông đối với sinh viên theo học các chuyên ngành Lao, Tâm thần, Phong, Pháp y, Giải phẫu, ưu tiên thi tuyển và những điều kiện tuyển sinh đối với những học viên thi vào nội trú, chuyên khoa cấp 1, chuyên khoa cấp 2, thạc sĩ, tiến sĩ. Đồng thời,  miễn, giảm học phí đối với tất cả các loại hình đào tạo cho các sinh viên, học viên theo học các chuyên ngành trên.

Đề án cũng đưa ra giải pháp nhằm đảm bảo nhân lực y tế các chuyên ngành thuộc Đề án làm việc có hiệu quả, lâu dài và bền vững tại các cơ sở y tế trong cả nước.

Xuân Trung