Môn Lịch sử có 371 thí sinh đạt điểm 10, 10 thí sinh bị điểm 0

27/08/2020 06:41 Thùy Linh
GDVN- Ở môn Lịch sử, toàn quốc có 371 thí sinh đạt điểm 10; 1.129 thí sinh đạt mức 9,75 điểm; 2.294 thí sinh đạt mức 9,5 điểm.

Bên cạnh đó, thí sinh đạt mức điểm dưới 1 năm nay khá thấp. Cụ thể, có 10 thí sinh đạt điểm 0; 1 thí sinh duy nhất đạt mức 0,25 điểm; 6 thí sinh đạt mức điểm 0,5; 28 thí sinh đạt mức điểm 0,75...

Theo kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của cả nước năm 2020 cho thấy, có 553.987 thí sinh dự thi. Trong đó, điểm trung bình là 5,19 điểm, điểm trung vị là 5 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm.

Số thí sinh có điểm dưới 1 là 111 em (chiếm tỉ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 260.074 em (chiếm tỉ lệ 46,95%); có 371 thí sinh đạt điểm 0.

Thùy Linh