Năm học 2019-2020 ngành Giáo dục tỉnh Bình Thuận có điểm gì mới?

21/08/2019 07:11 Phan Tuyết
(GDVN) - Ngày tựu trường của Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Trung học vào ngày 19 tháng 8, ngày khai giảng là ngày 05 tháng 9 năm 2019.

Ngày 12/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch năm học của tỉnh Bình Thuận năm học 2019-2020 (Ảnh CTV).

Theo đó, ngày tựu trường của Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học và  Giáo dục Trung học vào ngày 19 tháng 8 năm 2019, ngày khai giảng là ngày 05 tháng 9 năm 2019.

Riêng Giáo dục thường xuyên (Bổ túc Trung học cơ sở, Bổ túc Trung học phổ thông), ngày tựu trường là ngày 26 tháng 8 năm 2019, ngày khai giảng là ngày 05 tháng 9 năm 2019.

Ngày hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập của các cấp chậm nhất từ ngày 22 tháng 5 năm 2020 và kết thúc năm học chậm nhất vào ngày 29 - 30 tháng 5 năm 2020.

Các ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi tuyển sinh, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông được quy định cụ thể:

Thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


Bộ Giáo dục yêu cầu không đọc báo cáo trong ngày khai giảng

Thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh vào ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2019; -

Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh vào ngày 27 tháng 3 năm 2020;

Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2020;

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15 tháng 6 năm 2020;

Thi tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo vào các ngày 04, 05 và 06 tháng 6 năm 2020;

Thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh vào ngày 15 tháng 6 năm 2020;

Thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập vào ngày 10 và 11 tháng 7 năm 2020.

Các ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ và thời gian nghỉ phép năm của giáo viên  được thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động;

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020.

Phan Tuyết