Năm nay, Sài Gòn không công bố đề minh họa thi tuyển sinh vào lớp 10

10/01/2019 06:20 Phương Linh
(GDVN) - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, do đề thi tuyển sinh vào lớp 10 mùa thi năm nay vẫn ổn định, nên sẽ không công bố đề minh họa.

Ngày 9/1/2019, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết thông tin như trên.

Theo ông Lê Duy Tân – Trưởng phòng Giáo dục trung học, do mùa thi tuyển sinh sắp tới, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố sẽ vẫn tiếp tục giữ tính ổn định, nên sẽ không công bố đề thi minh họa từ trước.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh: P.L)

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ tiếp tục làm 3 bài thi là Văn, Toán và Ngoại ngữ. Thời gian thi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố sau.

Năm học 2019 – 2020, năm học đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng không cộng điểm khuyến khích nghề phổ thông vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nên Sở lưu ý học sinh điều này.

Học sinh chỉ được cộng điểm khuyến khích từ 1 đến 2 điểm (tùy theo từng trường hợp), nếu học sinh là con em của người dân tộc thiểu số, con em của thương binh, liệt sĩ, con thương binh mất sức lao động, con của Anh hùng lực lượng vũ trang…

Phương Linh