Nếu đến muộn 15 phút, thí sinh sẽ trượt vào lớp 10

02/06/2019 06:44 Linh Hương
(GDVN) - Trong hai ngày thi, 2 - 3/6, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, xuất trình Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Phiếu báo dự thi.

Trong ngày phố biến quy chế thi của kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội, các em học sinh đã được nhắc nhở về thời gian tập trung, thời gian làm bài, những lỗi sẽ bị xử lí, các mức xử lý thí sinh vi phạm .

Theo đó, trong hai ngày thi, 2 - 3/6, thí sinh phải đặc biệt lưu ý, có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, xuất trình Chứng minh nhân dân / Thẻ căn cước hoặc Phiếu báo dự thi.

Thí sinh nếu thấy sai sót về họ tên ngày tháng năm sinh phải báo ngay cho cán bộ tại điểm thi để xử lý kịp thời. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Trong hai ngày thi, 2 - 3/6, thí sinh thi vào lớp 10 Hà Nội phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, xuất trình Chứng minh nhân dân / Thẻ căn cước hoặc Phiếu báo dự thi. (Ảnh: Dương Hà)

Bên cạnh đó, thí sinh tuân phủ các quy định trong phòng thi, ngồi đúng vị trí ghi số báo danh; ghi đầy đủ số báo danh vào đề thi, giấy thi, phiếu trắc nghiệm, giấy nháp; không trao đổi, quay cóp hoặc có hành động gian lận và làm mất trật tự phòng thi; bài thi không được đánh dấu hoặc có ký hiệu riêng, chỉ được viết bằng một màu mực (không dùng mực đỏ).

Khi có hiệu lệnh hết giờ, thí sinh phải dừng làm bài ngay; bảo quản bài thi không để người khác xâm hại; khi nộp bài thi tự luận phải ghi rõ số tờ giấy thi và ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi; không được rời khỏi phòng thi trong thời gian làm bài thi trắc nghiệm.

Thí sinh phạm lỗi một lần ở mức nhìn bài hoặc trao đổi bài với bạn sẽ bị khiển trách và trừ 25% điểm bài thi. Bị khiển trách một lần, nhưng thí sinh tiếp tục vi phạm quy chế; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với bạn khác; chép bài bạn hoặc để bạn chép bài của mình sẽ bị cảnh cáo và trừ 50% điểm bài thi.

Hôm nay, gần 86.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi vào lớp 10

Cán bộ coi thi sẽ đình chỉ thi những em đã bị cảnh cáo một lần, nhưng tiếp tục vi phạm quy chế thi ở môn đó; mang theo vật dụng trái phép; đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận bài giải từ ngoài vào.

Thí sinh viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác cũng bị đình chỉ thi.

Sau khi bị đình chỉ, thí sinh phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng. Tuy nhiên, các em này chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài. Khi bị đình chỉ bài thi nào thì bài đó bị 0 điểm, không được dự thi môn tiếp theo và không được xét tuyển vào lớp 10 năm nay.

Thí sinh bị 0 điểm nếu chép bài từ tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một môn; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy thi không đúng quy định.

Các thí sinh bị phát hiện để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài hay dùng bài người khác để nộp sẽ bị hủy kết quả thi.

Linh Hương