Nghiên cứu mới nhất: Càng ít học, càng chóng già

14/05/2011 09:10
Những người ít học sẽ trải qua sự lão hóa nhanh hơn. Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu ADN để xác định nguyên nhân.

Những người ít học sẽ trải qua sự lão hóa nhanh hơn. Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu ADN để xác định nguyên nhân.

Các nhà nghiên cứu Anh và Hoa Kỳ đã kiểm tra độ dài của DNA được gọi là Telomeres của 450 người theo đuổi một nghiên cứu sức khỏe dài hạn.

Những người tham gia nghiên cứu được chia thành bốn nhóm có trình độ giáo dục khác nhau, nhóm mà không có trình độ giáo dục, nhóm được theo đuổi các chương trình giáo dục đến tuổi 16, nhóm được theo đuổi các chương trình giáo dục đến tuổi 18, và nhóm có bằng đại học.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng những người ít hoặc không thành công trong trường học có Telomeres ngắn hơn và lão hóa nhanh hơn. Telomere là một phần của DNA trở thành đầu mút của nhiễm sắc thể, và bảo vệ phần này khỏi những hư hại liên quan đến quá trình lão hóa.

Thông qua nghiên cứu này, mặc dù vẫn còn rất khó khăn để tìm ra nguyên nhân gốc rễ, nhưng đã cung cấp bằng chứng về việc "trình giáo dục cao hơn có thể có lợi cho bạn.”

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Brain, Behavior, và Immunity (Não bộ, hành vi và sự miễn dịch) của Mỹ.

Theo Inilah/Bee