Nhiều ngành có một hồ sơ đăng ký NV2

15/09/2011 09:50 Theo Tiền Phong
15/9 hết hạn nộp hồ sơ đăng ký NV2 nhưng nhiều trường ĐH, một số ngành chỉ có vài hồ sơ đăng ký xét tuyển. Thâm chí, có trường mới nhận được một hồ sơ.
ĐH Đà Lạt có 1.800 chỉ tiêu xét tuyển NV2 nhưng đến thời điểm này mới ba ngành (trên tổng số 30 ngành) đủ hồ sơ nộp vào so với chỉ tiêu. Đó là ngành Luật học: 98/20 (hồ sơ/chỉ tiêu - hệ đại học); hệ cao đẳng ngành Công nghệ sau thu hoạch: 99/50; ngành Kế toán: 217/150.

Các ngành thiếu và có một hồ sơ đăng ký xét tuyển như: Toán học: 19/110 (hồ sơ/chỉ tiêu); Công nghệ thông tin: 31/135; Công nghệ Kĩ thuật Điện, truyền thông: 12/125; Công nghệ sau thu hoạch khối A: 2/35, khối B: 5/25; Quản trị kinh doanh: 40/80;

Xã hội học khối C: 1/40, khối D: 1/50; Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành: 16/20; Công tác xã hội khối C: 4/40, khối S: 1/60; Đông Phương học khối C: 15/45, khối D: 22/45; Quốc tế học khối C: 5/30, khối D: 15/30.
ĐH Huế thống kê hết ngày 13-9 cho biết, trường có tổng số 2.231 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2. Khoa Du lịch, ngành Quản trị kinh doanh có 177 hồ sơ/146 chỉ tiêu.

ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) nhiều ngành còn thiếu chỉ tiêu như: Sư phạm tiếng Pháp: 2/27 (hồ sơ/chỉ tiêu); Quốc tế học: 19/24; Song ngữ Nga – Anh: 8/25; Ngôn ngữ Pháp: 2/17; Ngôn ngữ Trung Quốc: 44/44; Ngôn ngữ Nhật: 18/18; Ngôn ngữ Hàn Quốc: 17/14.

ĐH Kinh tế (ĐH Huế), ngành Kinh tế Chính trị: 24/25; Hệ thống thông tin kinh tế: 115/67.

Liên hết ĐH Phú Yên: Ngành Kinh tế: 3/49; Ngành Quản trị Kinh daonh: 1/46.

Đa số các ngành đào tạo của ĐH Nông- Lâm (ĐH Huế) vẫn thiếu hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2: Ngành Công nghệ và công trình Nông thôn: 15/40; Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm: 12/40; Khoa học cây trồng: 59/48; Bảo vệ thực vật: 35/29; Khoa học làm vườn: 21/30; Khuyến nông và phát triển nông thôn: 33/41; Chế biến lâm sản: 30/30; Khoa học đất: 15/28; Quản lý đất đai: 141/155.

Ở hệ cao đẳng, duy nhất ngành công nghệ công trình NT là thiếu hồ sơ (chỉ nhận được 34 hồ sơ/60 chỉ tiêu. Các ngành thiếu, Trồng trọt: 87/60; Chăn nuôi thú y: 187/59; Nuôi trồng thủy sản: 165/60; Quản lý đất đai: 194/60.

Ngành sư phạm, khoa học cơ bản thiếu nhiều hồ sơ

ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) thống kê cho biết, ngành Sư phạm Giáo dục Chính trị chỉ có sáu hồ sơ/ 46 chỉ tiêu; Văn hóa học: 4/46; Việt Nam học: 8/38.

ĐH Sư phạm (ĐH Huế) ngành Tâm lý học Giáo dục: 4/42 (hồ sơ/chỉ tiêu); ngành Giáo dục chính trị- Giáo dục quốc phòng: 12/50.

ĐH Khoa học (ĐH Huế), ngành Toán tin ứng dụng: 11/45; Địa chất học: 11/50; Văn học: 45/75; Lịch sử: 10/87; Triết học: 11/60; Hán Nôm: 1/30; Xã hội học: 16/48; Ngôn ngữ học: 12/42.

ĐH Đà Lạt, ngành Xã hội học: 2/90; Việt Nam học: 5/75; Vật lý: 5/70; Hóa học: 16/90; Nông học: 5/50; Công tác xã hội: 5/100;Quốc tế học: 20/60.

Chỗ thiếu, nơi thừa

ĐH Thương Mại tính đến ngày 13-9 cho biết, trường nhận được 1.411 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2. So với 540 chỉ tiêu thì trường còn thừa hơn một nửa hồ sơ NV2.

ĐH Văn hóa Hà Nội thống kê đến hết ngày 13-9 cho biết, trường có 841 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 và có 89 hồ sơ rút. Như vậy, trường còn thừa hơn 500 hồ sơ (chỉ tiêu NV2 là 205).

ĐH Tây Bắc thống kê sau ngày 13-9 cho biết, trường nhận được 1.297 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2, chỉ có năm thí sinh rút. Như vậy, trường cũng thừa gần 300 hồ sơ.

ĐH Phòng cháy chữa cháy hệ dân sự tính đến hết ngày 13-9 được 30 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2, không có thí sinh nào rút hồ sơ.

ĐH Hải phòng, đến thời điểm này, nhận được 2.062 hồ sơ xét tuyển NV2, có 40 hồ sơ rút trong tổng số 1.460 hồ sơ. Như vậy, trường cũng thừa hồ sơ xét tuyển VN2.

ĐH Sư phạm Hà Nội 2 nhận được 1.762 hồ sơ xét tuyển NV2. Theo đó, với 721 chỉ tiêu, trường cũng thừa 1.000 hồ sơ xét tuyển.

ĐH Hàng Hải đã có 437 hồ sơ xét tuyển NV2, trong đó chỉ tiêu vào trường năm nay là 394.

Học viện Ngân hàng lấy 920 chỉ tiêu hệ cao đẳng nhưng tính đến 9-9 trường mới chỉ nhận được 377 hồ sơ, thiếu gần 600 hồ sơ nữa.

ĐH Thái Nguyên tính đến 12-9 có 3.125 hồ sơ xét tuyển NV2. Như vậy, chỉ còn một ngày nữa xét tuyển nhưng trường vẫn thiếu hơn 1.000 hồ sơ.

Học viện Bưu chính Viễn thông tính đến thời điểm này ở cơ sở Phía Bắc nhận được 1.867 hồ sơ và ở cơ sở Phía Nam là 837 hồ sơ, có 77 hồ sơ rút.
Theo Tiền Phong