Nhờ "kêu cứu", học sinh trường Múa sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

07/04/2021 10:09 Theo Baochinhphu
GDVN- Những học sinh trường nghệ thuật hoàn thành chương trình đào tạo trung cấp sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Ngày 6/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp… về vấn đề giảng dạy chương trình văn hoá giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trường nghề), trường nghệ thuật.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành trao đổi, thảo luận về những hạn chế, vướng mắc đang đặt ra trong việc giảng dạy chương trình văn hoá giáo dục phổ thông tại các trường nghề cũng như giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa cho học sinh.

Quán triệt tinh thần giáo dục mở, liên thông

Các ý kiến thống nhất, khẳng định tinh thần của Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Luật Giáo dục, các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ ngành liên quan là đều mong muốn thực hiện giáo dục mở, liên thông giữa các trình độ, giữa các hệ thống và hình thức đào tạo. Chúng ta đang thực hiện tốt.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải quán triệt tinh thần thực hiện giáo dục mở, liên thông giữa các trình độ, giữa các hệ thống và hình thức đào tạo. Ảnh: VGP/Đình Nam

Những năm gần đây, tín hiệu đáng mừng là số lượng học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đi học nghề nhiều hơn trước. Hai bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội đã bàn phương án để học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được chuyển sang học nghề; cho tuyển sinh hệ cao đẳng nghề.

Tuy nhiên, bên cạnh việc khuyến khích học sinh học nghề, chúng ta cũng phải có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông đạt chuẩn chung, thực hiện hội nhập quốc tế, văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của Việt Nam được các nước công nhận.

Trong khi chưa ban hành thông tư hướng dẫn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 2857/BGDĐT-giáo dục thường xuyên về việc hướng dẫn tổ chức dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông kết hợp với dạy nghề tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, góp phần phân luồng học sinh sau trung học cơ sở từ năm học 2020-2021.

Theo đó, tạm thời trước mắt chưa mở rộng quy mô để các trường nghề trực tiếp dạy chương trình văn hoá tương đương với chương trình trung học phổ thông.

Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội… ủng hộ chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo để việc giảng dạy chương trình văn hoá bậc trung học phổ thông trong các trường nghề để bảo đảm mặt bằng chung, và mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đại diện các bộ, ngành thống nhất đối với những trường nghề đang tiếp tục tuyển sinh, sắp tới Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn rất cụ thể để đảm bảo chất lượng giáo dục. Về lâu dài, chúng ta tiếp tục thực hiện trên tinh thần đó nhưng phải tuân theo quy định của Luật Giáo dục là chỉ có các trung tâm giáo dục thường xuyên được chủ động hoặc kết hợp với trường phổ thông để dạy chương trình văn hoá bậc trung học phổ thông.

Về khối lượng kiến thức văn hoá giảng dạy trong các trường nghề, mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nghiên cứu, soạn thảo nhưng vẫn nhận được nhiều ý kiến khác nhau về mức độ kiến thức phù hợp, vừa bảo đảm kiến thức theo mặt bằng chung, vừa đảm bảo thời gian học nghề của học sinh. Bộ sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện, để ban hành trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang giảng dạy chương trình văn hoá bậc trung học phổ thông, theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện quyền tự chủ, được thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên để tiếp tục thực hiện dạy chương trình văn hoá giáo dục phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục, trên tinh thần không làm tăng biên chế, bộ máy tổ chức.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát mạng lưới trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, và cơ sở giáo dục nghề nghiệp để có giải pháp sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng những nơi có điều kiện, cơ sở có điều kiện có thể tiến hành sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, bảo đảm vừa dạy nghề, vừa dạy văn hoá theo mô hình “vừa học, vừa làm”.

Không để học sinh thiệt thòi

Các đại biểu cũng đã nghe, thảo luận về việc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hay chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cho học sinh của các trường nghệ thuật như Học viện Múa Việt Nam. Đây là những trường có đặc thù đào tạo theo năng khiếu, tuyển học sinh từ nhỏ (bắt đầu từ lớp 6), học hết chương trình trung cấp, hoặc cao đẳng.

Ảnh: VGP/Đình Nam

Tại cuộc họp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam khẳng định học sinh vẫn được giảng dạy văn hoá theo chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.

Trên cơ sở nguyện vọng của phụ huynh và các học sinh Học viện Múa Việt Nam đã hoàn thành chương trình trung cấp mong muốn được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, mặc dù trong thực tế ít khi sử dụng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý về nguyên tắc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cho những học sinh này. Các vụ chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rà soát, kiến nghị phương án cấp bằng cụ thể, đúng theo thời điểm tốt nghiệp thực tế của học sinh.

Bộ Giáo dục gỡ vướng trong đào tạo cấp bằng cho học sinh Học viện Múa Việt Nam
Bộ Giáo dục gỡ vướng trong đào tạo cấp bằng cho học sinh Học viện Múa Việt Nam

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định những học sinh trường nghệ thuật đã hoàn thành chương trình đào tạo trung cấp, theo quy định sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc học bù thêm các môn văn hoá theo hướng dẫn của Bộ.

Riêng đối với Học viện Múa Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng căn cứ vào báo cáo của Học viện và khẳng định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì đã đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cho các học sinh đã hoàn thành chương trình trung cấp nhưng theo quy định của Luật Giáo dục thì chỉ những cơ sở có chức năng giáo dục thường xuyên mới được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề quận Cầu Giấy thực hiện việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Về lâu dài, chung với hệ thống các trường nghề, khi Học viện Múa Việt Nam có trung tâm giáo dục thường xuyên thì sẽ được tự cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cho học sinh.

Theo Baochinhphu