Những lưu ý về chấm thi và công bố kết quả thi

07/07/2016 13:34 Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 5/7, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển ký công văn số 3279/BGDĐT-KTKĐCLGD nhằm chỉ đạo công tác chấm thi, công bố kết quả thi quốc gia 2016.

Theo đó công văn, Bộ GD&ĐT đề nghị các Chủ tịch Hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo, tổ chức chấm thi và công bố kết quả thi đúng quy chế, bảo đảm thời gian quy định, nhất là bảo đảm tính khách quan, sự chính xác và công bằng giữa các Hội đồng thi.
 
Trong đó lưu ý các quy định về công tác chấm thi và công bố kết quả thi, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về công tác chấm thi: 

- Chủ tịch Hội đồng thi chỉ đạo trực tiếp việc làm phách và bảo đảm an toàn, bảo mật của số phách;

- Tổ chức nghiên cứu, thảo luận kỹ về đáp án, hướng dẫn chấm, biểu điểm; thực hiện nghiêm túc quy định chấm chung để thống nhất trong chấm thi;

- Chấm thi được thực hiện theo quy trình chấm hai vòng độc lập và tại 2 phòng chấm riêng biệt;

- Thực hiện đúng các quy định về cách ghi điểm và quy điểm;

- Thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi của mỗi môn thi, theo cùng tiến độ chấm của Ban Chấm thi;

- Quán triệt cán bộ chấm thi giữ bí mật, không được cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Chấm thi và nội dung bài làm của thí sinh, ngoài các báo cáo chính thức của Ban Chấm thi; 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác thanh tra, kiểm tra;

- Hoàn thành việc chấm thi và lên điểm trước ngày 20/7/2016.

Thứ hai, về công tác công bố kết quả thi

- Các Hội đồng thi phải chuẩn bị tốt hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là hệ thống máy chủ và đường truyền; làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, ưu tiên đường truyền cho việc công bố kết quả thi, bảo đảm không xảy ra nghẽn mạng khi công bố kết quả thi;

- Chậm nhất vào ngày 20/7/2016 dữ liệu kết quả chấm thi của Hội đồng thi phải được cập nhật vào Hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia; 

- Các Hội đồng thi công bố kết quả sau khi đã hoàn thành việc đối sánh giữa kết quả thi lưu tại Hội đồng thi với kết quả thi được cập nhật vào Hệ thống quản lý thi THPT quốc gia.


Thùy Linh