Ông Nguyễn Ngọc Vũ làm Giám đốc Đại học Đà Nẵng

04/08/2018 07:58 Tấn Tài
(GDVN) - Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Đà Nẵng, ông Vũ từng là Vụ trưởng vụ Kế hoạch – Tài chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 3/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng giữ chức giám đốc Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023.

Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Vũ được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: TT

Tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã tặng hoa chúc mừng và bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Vũ sẽ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Đại học Đà Nẵng.

Thứ trưởng Phúc nhấn mạnh vai trò của Đại học Đà Nẵng trong việc đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Phó Giáo sư Vũ từng là Vụ trưởng vụ kế hoạch – tài chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, rồi trở về làm Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng nên hiểu rõ vị trí, tầm quan trọng của một Đại học vùng – ông Phúc nói.

Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Vũ là Phó Giám đốc phụ trách Đại học Đà Nẵng

Hiện nay, Đại học Đà Nẵng có 5 trường Đại học thành viên, 1 trường cao đẳng và các phân hiệu Đại học, Viện nghiên cứu, 35 Trung tâm đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ...

Phó giáo sư Nguyễn Ngọc Vũ sinh năm 1969 tại Trà Bồng (Quảng Ngãi).

Từ 9/1988 - 7/1992 là sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Bí thư Liên chi đoàn Khối Kinh tế thuộc Đoàn Khoa Cơ bản, Đoàn trường Đại học Bách khoa.

Từ 9/1992 - 12/1995 là giảng viên Khoa Kinh tế - Nghiệp vụ, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Bí thư Đoàn trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Từ 12/1995 - 6/200 là giảng viên, Bí thư Đoàn Đại học Đà Nẵng. Từ 10/2002 - 6/2010 là giảng viên, Phó ban, quyền Trưởng ban, Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính Đại học Đà Nẵng.

Năm 2009, được công nhận và được bổ nhiệm ngạch Phó Giáo sư tháng 5/2010.

Từ tháng 11/2010 đến 12/2011 là phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ.

Từ tháng 1/2012 - 11/2016 được điều động làm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Tham gia học lớp dự nguồn Cán bộ Cao cấp khóa 3 tại Học Viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (từ tháng 1/2014-5/2014).

Từ tháng 12/2016 - đến nay là Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng (bổ sung tháng 3/2018).

Tấn Tài