Phân công lại nhiệm vụ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

24/09/2019 06:26 Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 19/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2019, trong thời gian chờ bổ nhiệm Thứ trưởng mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Bộ như sau:

1. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phụ trách thêm:

a) Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thi đua - khen thưởng; giáo dục thể chất; giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên; công tác dân số, gia đình và trẻ em; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

b) Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục thể chất; Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Thi đua - Khen thưởng.

c) Phụ trách các địa bàn: Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

d) Phụ trách các Đề án, Dự án: Đề án Tăng cường tiếng Việt-cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025;

Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025;

Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020;

Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025;

Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025;

Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025;

Đề án Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018 - 2025.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phụ trách thêm các đơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục thể chất; Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Thi đua - Khen thưởng.(Ảnh: moet.gov.vn)

đ) Tham gia các Ban chỉ đạo, Ủy ban quốc gia, Ban, Hội:

Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam;

Ủy ban Quốc gia Phòng Chống tội phạm;

Ủy ban Quốc gia phòng chồng AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

Ủy ban quốc gia vì sự phát triển bền vững;

Hội Cựu giáo chức Việt Nam;

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;

Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam;

Hội Thể thao học sinh Việt Nam.

2. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phụ trách thêm:

a) Lĩnh vực công tác: Công tác phụ nữ của ngành.

b) Tham gia Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Thùy Linh