Phấn đấu năm 2030 giáo dục nghề nghiệp đạt trình độ tiên tiến trong khu vực

21/08/2019 06:55 Linh Hương
(GDVN) - Bộ Lao động đang xây dựng dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện theo lộ trình và bảo đảm mục tiêu giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2021, 2025 và 2030.

Đồng thời, không sáp nhập, giải thể một cách cơ học, chỉ tổ chức sắp xếp nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

Việc sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động.

Cũng trong văn bản này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra phương án sắp xếp đối với từng loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Việt Nam phấn đấu năm 2030 giáo dục nghề nghiệp đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN (Ảnh minh họa: TTXVN)

Cụ thể, đối với các trường trung cấp, trường cao đẳng hoạt động không hiệu quả sẽ tiến hành cơ cấu lại hoặc giải thể. Các trường trung cấp công lập sẽ sáp nhập vào trường cao đẳng công lập.

Cùng với đó, sẽ từng bước chuyển cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành trung ương về chính quyền địa phương quản lý.

Bộ cũng sẽ tiến hành sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện và hợp tác chặt chẽ với các trường cao đẳng, trung cấp để tổ chức đào tạo theo quy định.

Đối với các trường công lập đào tạo các ngành, nghề, đối tượng đặc thù (trường dân tộc thiểu số, trường dạy nghề cho người tàn tật, trường thủ công mỹ nghệ, trường đào tạo các nghề phục vụ kinh tế biển…), sẽ xây dựng đề án phát triển và nâng cao chất lượng làm căn cứ đầu tư vào giao kinh phí hoạt động thường xuyên.


Cách chuyển xếp lương viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp mới nhất

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang tự chủ tài chính hoặc đang được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án tự chủ theo lộ trình thì không xem xét sắp xếp, tổ chức lại.

Đặc biệt, đề án khuyến khích thành lập mới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài, ưu tiên doanh nghiệp thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Phần Mục tiêu của Đề án nêu rõ:

Giai đoạn đến năm 2021

- Phấn đấu quy mô tuyển sinh đạt 2,6 triệu người mỗi năm, ít nhất 80% người học có việc làm và có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo.

- Giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 (bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2,5%); trong đó trường trung cấp giảm tối thiểu 15%.

- Có 40 trường cao đẳng được kiểm định, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí của trường chất lượng cao, trong đó có khoảng 3-5 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20, 40 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4.

- Phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015.

Đến năm 2025

- Phấn đấu quy mô tuyển sinh đạt 4,6 triệu người mỗi năm; ít nhất 85% người học có việc làm và có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo.

- Tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021 (bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2%).

- Có 70 trường cao đẳng được kiểm định, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí của trường chất lượng cao, trong đó có khoảng 5-7 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20, 40 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4.

- Phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính.

- Thực hiện cổ phần hoá các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ điều kiện theo quy định.

Đến năm 2030

- Phấn đấu quy mô tuyển sinh đạt 6,3 triệu người mỗi năm; ít nhất 90% người học có việc làm và có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo.

- Tiếp tục thực hiện giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Có 100 trường được kiểm định, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí của trường chất lượng cao, trong đó có khoảng 15 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20, 50 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4. Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN.

Linh Hương