Phí dự tuyển đại học, cao đẳng là 30.000 đồng/nguyện vọng

31/03/2017 08:39 Linh Hương
(GDVN) - Mức thu tối đa khi thí sinh dự tuyển đại học và cao đẳng sư phạm dựa trên kết quả thi quốc gia là 30.000 đồng/ nguyện vọng, áp dụng cho tất cả các nguyện vọng.

Thông tin trên được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trong văn bản hướng dẫn cơ chế tài chính tuyển sinh đại học và cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy 2017.

Theo đó, về kinh phí chi trả đối với cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động về địa phương tham gia tổ chức kỳ thi quốc gia: Ngân sách địa phương chịu trách nhiệm chi trả theo đúng các chế độ quy định.

Phí dự tuyển đại học, cao đẳng là 30.000 đồng/nguyện vọng (Ảnh: giaoduc.net.vn)

Các cơ sở đào tạo hỗ trợ thêm chi phí đi lại và ăn ở cho cán bộ, giảng viên của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị (nếu có).

Về mức thu, sử dụng phí dự thi, dự tuyển đại học; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, Bộ quy định:

Đối với các cơ sở đào tạo thực hiện thủ tục sơ tuyển, tổ chức thi đánh giá năng lực hoặc có môn thi năng khiếu kết hợp với sử dụng kết quả kỳ thi quốc gia (gọi chung là các cơ sở đào tạo đặc thù), các cơ sở đào tạo xét tuyển bằng kết quả học tập trung học phổ thông: Xây dựng mức giá dịch vụ tuyển sinh phù hợp với chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ đối với công tác tuyển sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường cần đảm bảo ổn định tâm lý cho phụ huynh và học sinh, tránh tình trạng xáo trộn trong kỳ thi năm 2017.

Đối với các cơ sở đào tạo xét tuyển bổ sung bằng kết quả thi quốc gia (nếu có), thực hiện mức thu phí dự tuyển tối đa là 30.000 đồng/nguyện vọng.

Bộ yêu cầu, các cơ sở đào tạo phải thực hiện niêm yết giá, công khai theo giá dịch vụ tuyển sinh và không được thu cao hơn giá niêm yết, thực hiện công khai thông tin về giá dịch vụ lệ phí theo quy định của Luật giá và các quy định khác của pháp luật hiện hành về quản lý giá có liên quan.

Việc quản lý và sử dụng nguồn thu phí dự thi, dự tuyển theo các nội dung, nhiệm vụ cụ thể, vận dụng các mức chi tối đa tại các văn bản quy định hiện hành của nhà nước.

Trong trường hợp các cơ sở đào tạo sử dụng vượt quá nguồn thu được để lại, đơn vị được huy động từ nguồn thu hợp pháp khác.

Linh Hương