Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo chấn chỉnh lạm thu đầu năm học

20/09/2017 06:41 Hà Linh
(GDVN) - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục rà soát các văn bản của Bộ bảo đảm chặt chẽ, minh bạch trong thực hiện xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật.

Thầy và trò cả nước chính thức bước vào năm học mới 2017-2018 được 2 tuần nhưng đến nay một số trường học có tình trạng thu nhiều khoản không đúng quy định, gây khó khăn cho không ít học sinh, phụ huynh.

Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát các văn bản của bộ nhằm đảm bảo chặt chẽ, minh bạch trong thực hiện xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật.

Các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện của người, tổ chức tài trợ, đóng góp.

Tuyệt đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí đủ nguồn lực cho giáo dục của địa phương theo quy định; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm việc thu các khoản thu theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo chấn chỉnh lạm thu đầu năm học (Ảnh minh họa: Báo Tiền phong)

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm;

Và kịp thời hỗ trợ các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở giáo dục ở khu vực khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, bảo đảm tất cả học sinh được đi học đầy đủ.

Trước đó, ngày 29/8/2017, Thanh tra Bộ đã ban hành Công văn số 746/TTr-NV2 về việc triển khai công tác thanh tra năm học.

Đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương vì lạm thu

Trong đó nhấn mạnh việc thực hiện Công văn số 2974/BGDĐT-KHTC ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo và cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017 - 2018 và triển khai xây dựng kế hoạch thanh tra.

Và ngay sau khi năm học mới bắt đầu, nhận được phản ánh từ báo chí về tình trạng lạm thu tại một số cơ sở giáo dục, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 02 đoàn kiểm tra tại 4 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Nghệ An).

Các đoàn đã đến trực tiếp các cơ sở giáo dục báo chí phản ánh để làm rõ các khoản thu, xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định.

Qua kiểm tra ở mức độ khác nhau, các cơ sở giáo dục mà đoàn đến kiểm tra đều đã tổ chức thu nhiều khoản, trong đó có những khoản thu không đúng quy định.

Cụ thể, nhiều trường thực hiện thu nhiều khoản thu thỏa thuận không đúng quy trình theo quy định tại Điều 5 Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (trường đứng ra trực tiếp thu, quy định mức thu, thu bình quân).

Nhiều khoản thu do ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra thu theo định mức bình quân trái với quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng GD&ĐT ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh và Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt có địa phương Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phê duyệt mức thu và các khoản thu tự nguyện không đúng quy định như Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Tân huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.

Hà Linh