Quảng Nam xử nghiêm các cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu

26/06/2020 05:23 AN NGUYÊN
GDVN- Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu.

Đó là một trong những yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại công văn yêu cầu Sở Giáo dục và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021.

Quảng Nam không thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập có giảng dạy trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch bệnh Covid-19. Ảnh: TT

Theo đó, Quảng Nam sẽ tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp học cho năm học 2020-2021 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ưu tiên bố trí ngân sách cho giáo dục đảm bảo chi thường xuyên như: tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và các hoạt động giảng dạy, học tập…

Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn;

Xử lý nghiêm nếu để xảy ra lạm thu thời Covid -19
Xử lý nghiêm nếu để xảy ra lạm thu thời Covid -19

Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng chỉ đạo quán triệt Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định.

Đặc biệt, trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện các khoản thu đối với năm học 2019-2020 phải đảm bảo các nguyên tắc.

Cụ thể, đối với việc triển khai dạy học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục công lập thì trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh Covid-19, tuy việc dạy học trực tuyến đã được Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện nhưng triển khai không đồng đều giữa các trường, giữa các địa phương với nhau và thời gian triển khai ngắn nên không thực hiện thu học phí;

Chỉ thực hiện thu học phí và rút kinh phí cấp bù học phí tương ứng với số tháng thực học tại trường.

Đối với giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thì trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù.

Việc quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lạm thu biến thể còn nhanh hơn vi rút do đâu?
Lạm thu biến thể còn nhanh hơn vi rút do đâu?

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập thì trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh nếu không tổ chức học trực tuyến thì không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ.

Nếu đã thu thì thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh, quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh.

Nếu tổ chức học trực tuyến thì các cơ sở căn cứ vào tình hình cụ thể, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để triển khai các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học... để xác định mức thu hợp lý.

Trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh nhưng không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã được cam kết, công khai từ đầu năm học.

Đồng thời, có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

AN NGUYÊN