Quảng Ninh tinh giản hơn 1.000 biên chế trong các cơ sở giáo dục

03/08/2018 07:32 LÃ TIẾN
(GDVN) - Sau gần 3 năm, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã tinh giản được hơn 1.000 người làm việc trong các cơ sở giáo dục.

Đây là con số đáng khích lệ do bà Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh thông tin tại Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hôm qua, 2/8.

Theo bà Vũ Liên Oanh, Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện tổ chức sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế trong phạm vi toàn tỉnh.

Do đó, ngay từ năm 2014, cùng với các cấp, các ngành và địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã đã xây dựng Đề án đổi mới phương thức, nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế.

Bà Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Đề án này đưa ra một số giải pháp để tinh gọn bộ máy tinh giản biên chế đó là: Sắp xếp hợp lý theo hình thức dồn ghép, sáp nhập các trường, điểm trường có quy mô nhỏ lẻ ở gần nhau;

Thực hiện kiêm nhiệm một số vị trí nhân viên phục vụ như văn thư, thủ quỹ, thư viện;

Dùng chung nhân viên kế toán, nhân viên y tế trường học trong các trường gần nhau;

Đào tạo lại giáo viên, nhân viên dôi dư sau khi sắp xếp cũng như bố trí việc làm mới;

Bố trí giáo viên cùng một lúc dạy nhiều trường để khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bố.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành những chính sách về việc hỗ trợ tiền ăn và kinh phí tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học bán trú ngày tại trường sáp nhập, hỗ trợ kinh phí tổ chức học hè cho trẻ mầm non, tổ chức và hỗ trợ kinh phí đào tạo lại giáo viên, nhân viên;

Đông thời đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị dạy học để đảm bảo học sinh có điều kiện học tập tốt hơn khi tiến hành dồn các điểm trường.

Theo thống kê, đến nay Quảng Ninh đã có 17 chính sách dành cho giáo dục với phương châm: Lấy học sinh làm trung tâm, sắp xếp tinh giản và nâng cao hiệu quả giáo dục.

Tại thời điểm bắt đầu thực hiện Đề án đổi mới phương thức, nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế, toàn ngành có 657 cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học.

Hầu hết các cơ sở cấp xã đều có đủ cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở, các thôn bản đều có điểm trường lẻ với 618 điểm trường tiểu học và 595 điểm trường mầm non.

Sau gần 3 năm tiến hành việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, ngành giáo dục Quảng Ninh đã đạt được một số kết quả như:

Giảm 9 trường gồm 2 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường Trung học cơ sở.

Tổ chức lớp ghép, điều chỉnh phù hợp sĩ số học sinh trên lớp ở bậc học mầm non và tiểu học, Trung học cơ sở để giảm hơn 600 lớp.

Thực hiện kiêm nhiệm với 574 vị trí nhân viên phục vụ sau khi đã được đào tạo lại và đào tạo bổ sung gồm nhân viên kế toán kiêm văn thư, y tế trường học kiêm thủ quỹ , thư viện kiêm thiết bị thí nghiệm và không ký hợp đồng lao động các vị trí nhân viên còn thiếu sau khi đã thực hiện kiêm nhiệm.

Ký hợp đồng với trạm y tế cấp xã để thực hiện chức năng y tế trường học, giảm nhân viên y tế ở 152 cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh.

Kết quả, từ năm 2014 đến nay, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh giảm hơn 1.000 người làm việc trong các cơ sở giáo dục.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, thời gian tới, sở tiếp tục thực hiện sắp xếp lại các trường, điểm trường, điều chỉnh lại số học sinh trên lớp.

Toàn tỉnh có 9/14 địa phương cấp huyện đã xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số trường mầm non, phổ thông trên địa bàn để tiếp tục giảm 20 trường trong giai đoạn 2018-2022.

Có 3 địa phương đã thực hiện hợp nhất, sáp nhập các trường và đã giảm 7 trường.

Có 10/14 địa phương cấp huyện đã xây dựng phương án sắp xếp điểm trường, lớp học, dự kiến sẽ tiếp tục giảm 82 điểm trường, 64 lớp thực hiện từ 2018 – 2021 và có 4 địa phương đã giảm 44 điểm trường và 4 lớp…

LÃ TIẾN