Sinh viên không được đăng tải, bình luận nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy

13/04/2016 07:25 Linh Hương
(GDVN) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT về quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học chính quy.

Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT về quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học chính quy thay thế quy định cũ được ban hành từ năm 2007.

Theo đó, nếu sinh viên cố tình nộp chậm hoặc không nộp học phí và bảo hiểm y tế theo quy định của nhà trường mà không có lý do chính đáng, tùy theo mức độ, sinh viên bị xử lý từ nhắc nhở, khiển trách đến buộc thôi học.

Ngoài ra, quy chế này cũng bổ sung một hành vi sinh viên không được làm là đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết và hình ảnh trên mạng internet có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy; xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm cá nhân.

Quy chế này có hiệu lực từ ngày 23/5.

Linh Hương