Sở Giáo dục Bà Rịa - Vũng Tàu đổi mới công tác tập huấn

03/10/2018 07:47 Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thay đổi đáng kể so với trước đây nhằm đổi mới công tác tập huấn, nâng cao trách nhiệm của giáo viên...

Ngày 02/10/2018, tại trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai tập huấn cho giáo viên cốt cán các bộ môn Ngữ văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Giáo dục công dân, Lịch sử, Địa lý trong tỉnh về kiểm tra đánh giá kết quả dạy học.

Buổi tập huấn nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học, giáo dục học sinh cấp trung học cơ sở về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn, chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Hướng đến việc đổi mới công tác tập huấn, nâng cao trách nhiệm của giáo viên, đưa công tác tập huấn trở nên thực chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có thay đổi đáng kể so với trước đây.

Đồng chí Nguyễn Văn Ba phát biểu chỉ đạo chương trình tập huấn. Ảnh: Sơn Quang Huyến

Đầu tiên phải kể đến, tài liệu tập huấn của các môn học, đã được Sở đưa lên Trường học kết nối. Đảm bảo bất cứ giáo viên bộ môn nào cũng có thể tiếp cận được tài liệu.

Nội dung tập huấn đã được các phòng giáo dục triển khai tới các trường cụ thể:

- Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Quy trình, kĩ thuật xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

- Thực hành xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học.

- Hướng dẫn tổ chức biên soạn, quản lí và sử dụng ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá trên mạng ở các đơn vị.

Điều đặc biệt nhất từ trước đến nay, các giáo viên cơ sở đã tự nghiên cứu tài liệu, trao đổi với đồng nghiệp cùng bộ môn trong trường làm bài thu hoạch theo hướng dẫn:

Vấn đề 1: Từ việc nghiên cứu tài liệu và thực tiễn, theo thầy/cô để thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh trường Trung học cơ sở, người giáo viên cần thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp nào?

Vấn đề 2: Từ việc nghiên cứu tài liệu và thực tiễn, theo thầy/cô trong quy trình biên soạn ma trận và đề kiểm tra theo hình thức đánh giá kiến thức, kỹ năng và kiểm tra đánh giá theo năng lực có những điểm nào giống nhau và khác nhau?

Vấn đề 3: Căn cứ vào lý thuyết, thực tiễn và đề cương học sinh giỏi lớp 9 của Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo. Mỗi tổ bộ môn của các trường xây dựng hoàn chỉnh 01 ma trận và 01 đề kiểm tra học kì I nhằm kiểm tra theo đánh giá năng lực học sinh.

Vì đâu giáo viên....sợ tập huấn?

Trong đó:

Bộ môn ngữ văn 100% tự luận; Các bộ môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục Công dân, Lịch sử, Địa lí ra đề theo hình thức kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm với tỉ lệ 70% tự luận và 30% trắc nghiệm có đầy đủ 04 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Các trường tổng hợp bài thu hoạch, gửi cho Phòng giáo dục, tổ bộ môn Phòng tổng hợp các bài thu hoạch, trao đổi, rút ra bài thu hoạch của Phòng mình trước khi đến tập huấn cấp tỉnh.

Chính nhờ sự đổi mới này, giáo viên cốt cán Phòng giáo dục đi tập huấn, đã chuẩn bị nội dung, các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổng hợp của Phòng mình, cùng trao đổi với các Phòng giáo dục khác trong toàn tỉnh, đi đến những vấn đề thống nhất.

Giáo viên cốt cán cấp tỉnh, sau khi dự tập huấn từ Bộ giáo dục trở về, đóng vai trò chuyên gia, cùng giáo viên các Phòng giáo dục giải quyết vấn đề tập huấn.

Sau khi tập huấn cấp Tỉnh xong, giáo viên về tập huấn cho cấp Huyện cũng đóng vai trò tương tự.

Chính sự thay đổi đột phá này, đã biến tập huấn trở thành quá trình tự học, tự đào tạo lại cho mỗi giáo viên. Biến công tác tập huấn trở nên thực sự, không còn mang tính hình thức như trước đây, đưa nội dung tập huấn vào công tác dạy và học một cách thiết thực nhất.

Qúa trình nghiên cứu tài liệu tập huấn đã nâng cao nhận thức của giáo viên về yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học, đáp ứng sự kỳ vọng của phụ huynh học sinh với giáo viên trong xu thế thời đại 4.0 hiện nay.         

Sơn Quang Huyến