Sở Giáo dục – Đào tạo Hải Dương dừng tổ chức “sân chơi trí tuệ"

15/03/2017 07:14 Diệu Linh
(GDVN) - Sau khi nhận được phản ánh của Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hải Dương đã tiếp thu, dừng tổ chức “sân chơi trí tuệ".

Vừa qua, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải thông tin, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương làm chưa đúng Chỉ thị 5105 ngày 03/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học.

Cụ thể, Chỉ thị 5105 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, không tổ chức thi học sinh giỏi đối với học sinh tiểu học; không tổ chức các đội tuyển tham gia các hoạt động giao lưu, các “sân chơi” trí tuệ…

Tuy nhiên, đầu tháng 02/2017, lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo Hải Dương ký ban hành một số  văn bản  hướng dẫn về việc tổ chức giao lưu  cho các em học sinh tiểu học như: Tổ chức giao lưu tài năng học sinh lớp 5 và giao lưu tiếng Anh học sinh lớp 4 cấp tiểu học; Tổ chức giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học tại các tỉnh, thành phố…

Một số cuộc giao lưu này khiến giáo viên, học sinh phải dành thời gian cho công tác chuẩn bị, từ đó ít nhiều ảnh hưởng đến việc dạy và học chính khóa.

Trước thông tin phản ánh, Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Hải Dương đã nghiêm túc rà soát tình hình và kịp thời có công văn trả lời Báo điện tử Giáo Dục Việt Nam,Vụ Giáo Dục Tiểu Học Bộ Giáo Dục Đào Tào và UBND tỉnh Hải Dương.

Công văn gửi tới Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nêu rõ, Sở Giáo dục – Đào tạo Hải Dương tiếp thu phản ánh của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã rất quan tâm và có những bài viết về tình hình giáo dục tỉnh Hải Dương trong thời gian vừa qua.

Lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo Hải Dương nhận thấy, thời điểm hiện tại chưa phù hợp để tổ chức các cuộc giao lưu,  đối với cấp tiểu học nên đã cho dừng việc tổ chức Giao lưu tài năng học sinh lớp 5 và Giao lưu tiếng Anh lớp 4.

Sở Giáo dục – Đào tạo Hải Dương cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam.

Diệu Linh