TC Giáo dục và Xã hội được công nhận tính điểm công trình khoa học

13/06/2013 13:19 P.V
(GDVN) - Tạp chí Giáo dục và Xã hội là cơ quan nghiên cứu, diễn đàn giáo dục - khoa học và xã hội của Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng NCL Việt Nam.
Tạp chí Giáo dục và Xã hội là cơ quan nghiên cứu, diễn đàn giáo dục - khoa học và xã hội của Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng NCL Việt Nam đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm công trình khoa học (trang 290, sách VĂN BẢN PHÁP QUY và tài liệu hướng dẫn về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013). 


Chúng tôi trân trọng thông báo và kính mời các Nhà giáo, Nhà nghiên cứu lý luận khoa học xã hội tiếp tục gửi bài viết, công trình về Tòa soạn để được Hội đồng Biên tập là các nhà khoa học đầu ngành xem xét, đăng duyệt.


P.V