Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 13 trường quốc tế

22/08/2019 06:24 Việt Dũng
(GDVN) - Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có 22 trường học có yếu tố nước ngoài, gồm 13 trường hoạt động theo hình thức vốn đầu tư nước ngoài, học chương trình nước ngoài

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho tới nay, thành phố chỉ có 22 trường học có yếu tố nước ngoài, gồm 13 trường hoạt động theo hình thức vốn đầu tư nước ngoài, học chương trình nước ngoài.

Trong đó có 8 trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) thực hiện thí điểm giảng dạy chương trình nước ngoài, thực hiện giảng dạy chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo được phép dạy bổ sung chương trình nước ngoài.

Cụ thể: Quận 1 có trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Việt Úc.

Quận 11 có Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Quốc tế APU.

Học sinh Trường Quốc tế Đức Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: báo GD TPHCM)

Quận 12 có Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông.

Huyện Nhà Bè có Trường trung học phổ thông Quốc tế Mỹ.

Quận 7 có Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Quốc tế Khai Sáng, Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Quốc tế Canada.

Huyện Bình Chánh có Trường Quốc tế Anh Việt, Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Quốc tế Bắc Mỹ.

Thành phố Hồ Chí Minh còn co Trường trung học phổ thông công lập được phép dạy chương trình của nước ngoài, là Trường trung học phổ thông Quốc tế Việt Úc.

Còn 13 trường quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: Ở quận 7 có Trường Hàn Quốc (HCMC), Trường Đài Bắc (HCMC), Trường Quốc tế Nam Sài Gòn, Trường Nhật Bản (Elementary&High School).

Ở quận 9 có Trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras.

Quận 2 có Trường Song ngữ Quốc tế Horizon, Trường Quốc tế Úc, Trường Quốc tế TAS, Trường Quốc tế Đức Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Quốc tế Châu Âu, Trường Quốc tế dạy bằng tiếng Anh, Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Huyện Bình Chánh có Trường Quốc tế Singapore.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Văn Hiếu giải thích: Trường Quốc tế là Trường do các tổ chức nước ngoài thành lập, có vốn đầu tư của nước ngoài, dạy chương trình nước ngoài, cho con em của người nước ngoài hoặc người Việt Nam.

Trước đây, tỷ lệ học sinh Việt Nam học ở trường quốc tế được qui định: Ở bậc tiểu học là 10% và bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông là 20%.

Tuy nhiên, theo các quy định mới nhất, các trường quốc tế được phép tiếp nhận học sinh Việt Nam với tỷ lệ thấp hơn 50% tổng số học sinh đang theo học chương trình nước ngoài ở cơ sở giáo dục này.

Việt Dũng