Thầy cô cần nắm rõ trường nào mới đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá ngoại ngữ

08/08/2019 06:43 Thùy Linh
(GDVN) - Hiện có 8 đơn vị triển khai thi, đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Ngày 6/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. 

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, năm học mới 2019 - 2020 toàn ngành tiếp tục thực hiện theo lộ trình 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản đã đề ra, quyết tâm khắc phục và tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục đào tạo mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc, trong đó tập trung thực hiện tốt 05 nhóm nhiệm vụ trọng, cụ thể:

Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; rà soát, sắp xếp các trường sư phạm, các cơ sở giáo dục đại học;

Giải quyết vấn đề thừa/thiếu giáo viên; chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới;

Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý các trường mầm non, phổ thông; đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học;

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu tăng năng suất lao động và hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

Thầy cô cần nắm rõ trường nào mới đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá ngoại ngữ (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Cũng theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có 8 đơn vị triển khai thi, đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam bao gồm: 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng;

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế;

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

Trường Đại học Hà Nội; 

Trường Đại học Cần Thơ; 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Đại học Thái Nguyên.

Thùy Linh